Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Barański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2728-6657

ResearcherID: Q-8458-2018

Scopus: 57190835109

PBN: 900821

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Alternative hardware solution to sound level estimation
2
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowych
3
 • Anatomiczna i czynnościowa ocena drożności górnych dróg oddechowych - współpraca wielospecjalistyczna
4
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego
5
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego
6
7
 • Badania procesów wibroakustycznych przy użyciu systemu LabView i Norsonic
8
 • Badania stanu akustycznego i drganiowego wnętrz pojazdów autobusowych
9
 • Badanie hałasu od impulsów wysokoenergetycznych w dalszej odległości
10
 • Best parameter for force grip estimation based on sEMG signal
11
 • Diagnostyka konstrukcji stalowych na przykładzie zbrojenia szybowego
12
 • Diagnostyka zbrojenia szybowego w oparciu o estymacje współczynników tłumienia
13
 • Drgania kończyny górnej – wpływ zacisku dłoni operatora na narzędziu
14
 • Drum replacement using wavelet filtering
15
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment
16
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment
17
 • Eliminacja przesłuchów mikrofonowych – porównanie dwóch oryginalnych metod
18
 • Estimation of influence of upper limb stabilization on the isometric grip
19
 • Estymacja siły zacisku w układzie ręka-narzędzie
20
 • Falkowa funkcja przejścia w diagnostyce
21
 • Falkowa funkcja przejścia w ocenie transmisji drgań w układzie „narzędzie ręczne – ręka operatora”
22
 • Falkowa funkcja przejścia w ocenie transmisji drgań w układzie narzędzie ręczne–ręka operatora
23
 • Force grip estimation based on finger flexors EMG signal
24
 • Grip force estimation - the effect of the calibration sequence
25
 • Hand grip-EMG muscle response