Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Dębiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7764-9372

ResearcherID: brak

Scopus: 55927316200

PBN: 901293

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2721213
2019312
2018211
201611
201522
201433
2013211
201233
201122
201011
200911
2008211
200711
200611
200522
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2714121
2019312
2018211
201611
2015211
2014321
201322
201233
2011211
201011
200911
200822
200711
200611
200522
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem27216
201933
201822
201611
201522
201433
2013211
201233
201122
201011
200911
2008211
200711
200611
200522
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27522
2019312
201822
201611
201522
2014312
201322
201233
201122
201011
200911
200822
200711
200611
200522
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem27189
2019321
2018211
201611
201522
201433
201322
201233
2011211
201011
200911
2008211
200711
200611
200522
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem27207
2019321
2018211
201611
201522
201433
201322
201233
201122
201011
200911
2008211
200711
200611
200522
2003111
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłąParallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazuQuantitative analysis of voids in steel samples using image processing techniques / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semi-solid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatic approach to microstructural image recognition and analysis / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1331–1334. — Bibliogr. s. 1334, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development advanced tools supporting simulations of steel deformation in the semi-solid state - methodology of a stereoscopic visualization / HOJNY Marcin, DĘBIŃSKI Tomasz // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 90. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 392–397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 397, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3

 • keywords: computer simulation, graphical user interface, stereoscopic visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłymExperimental verification of a mathematical model of deformation of steels with mushy zone / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Estimation of the localisation and geometric parameters of the semi-solid zone of steel samplesOszacowanie lokalizacji i parametrów geometrycznych strefy półciekłej próbek stalowych / Tomasz DĘBIŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 6, s. 145–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.. — Art. w części: Mechanics. — tekst: http://suw-1biblos-1pk-1edu-1pl-1ipv02qes0027.wbg2.bg.agh.edu.pl/downloadResource&mId=2449228

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, geometria obliczeniowa, otoczka wypukła, wizualizacja wyników obliczeń

  keywords: computer simulation, computational geometry, convex hull, visualisation of calculation results

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.094.8699

8
 • Fast parallel computation algorithm in application to simulation of semi-solid steel rolling and inverse analysis of its properties / Mirosław GŁOWACKI, Tomasz DĘBIŃSKI, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA // W: 11th International conference of numerical analysis and applied mathematics 2013 : Rhodes, Greece, 21–27 September 2013 [Dokument elektroniczny] / ed. Theodore Simos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : AIP Publishing], 2013. — 1 dysk optyczny. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 1558). — ISBN: 978-0-7354-1184-5. — S. 2179–2182. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2182, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-0-7354-1185-2

 • keywords: numerical modelling, inverse analysis, hybrid models, semi-solid state of steel, CAE systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4825970

9
 • Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone, tests of parallel computingZwiększenie efektywności obliczeń programu symulacji komputerowej procesu walcowania ze strefą półciekłą - zrównoleglenie obliczeń / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, symulacja komputerowa, walcowanie, strefa półciekła, efektywność obliczeń

  keywords: computer simulation, rolling process, parallel computation, numerical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowe wspomaganie projektowania przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided design of the ring rolling preforms / M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided ring rolling preform design / D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Methodology of quantitative analysis of macrostructures in steel samples deformed in semi-solid state : [abstract] / T. DĘBIŃSKI, M. HOJNY, M. GŁOWACKI // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: finite element method, computer simulation, physical simulation, mushy-zone, image computing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metodyka analizy zmian parametrów geometrycznych strefy mieszanej w próbkach nagrzewanych oporowoThe methodology of analysis on geometrical changes of a mixed zone in resistance-heated samples / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynieriiArtificial intelligence methods, image recognition theory and parallel computation in engineering / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości zastosowania techniki wizualizacji stereoskopowej w edukacjiPossibility of application of stereoscopic visualization techniques in education / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Edukacja bez barier. — [Polska : s. n.], 2011. — ISBN: 987-83-929835-0-1. — S. 322–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Niekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawaniaNon-conventional simulations and analysis of the scrap movement after the trimming process / Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 12, s. 762–765. — Bibliogr. s. 765

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, tłoczenie, metoda elemntów skończonych, okrawanie

  keywords: numerical modelling, finite element method, deep drawing, trimming process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.12.3

17
 • Parallel computation model of semi-solid steel deformation process / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 763–766. — Bibliogr. s. 766, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parallel computing algorithm for rolling of slabs with semi-solid zoneAlgorytm obliczeń równoległy dla procesu walcowania slabów ze strefą półciekłą / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Edwarda Lisowskiego [et al.] ; Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Informatyki Stosowanej. — Kraków : PK, 2011. — (Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; z. 7. Mechanika ; ISSN 1897-6328 ; 4M/2011/A). — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Platforma wymiany wiedzy dla sieci zakładów przetwórstwa stałych odpadów hutniczych[Knowledge platform for the network of plants processing solid metallurgical waste] / Mirosław GŁOWACKI, Krzysztof REGULSKI, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Iron and steelmaking : XVIII. international scientific conference : 24.–26.9.2008 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materiálového Inženýrství, Katedra Metalurgie, [et al.]. — Ostrava : VŠB. TU, 2008. — ISBN: 978-80-248-1831-3. — S. 185–189. — Bibliogr. s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Projektowanie i rozwój modułu obliczeniowego hydrodynamiki cząstek rozmytych pakietu DEFFEM 3DDesigning and development of smoothed particle hydrodynamics solution module of the DEFFEM 3D package / Marcin HOJNY, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2019 t. 86 nr 4, s. 101–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, krzepnięcie, pakiet DEFFEM 3D, metoda hydrodynamiki cząstek rozmytych, przepływ płynu

  keywords: computer simulation, solidification, fluid flow, smoothed particle hydrodynamics, DEFFEM 3D package

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.4.3

21
 • Spatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 771–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stereoscopic visualization for model of deformation of steel with mushy zoneWizualizacja stereoskopowa modelu odkształcania stali w stanie półciekłym / Tomasz DĘBIŃSKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 7. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 2-M, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1468157

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, wizualizacja stereoskopowa, interfejs użytkownika

  keywords: computer simulation, graphical user interface, stereoscopic visualization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej staliWeb system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Adrian GUMUŁA, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 115–121. — Bibliogr. s. 121

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, analiza odwrotna, modelowanie MES, krzepnięcie, stan półciekły

  keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semi-solid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The methodology of analysis on geometrical changes of a mixed zone in resistance-heated samples / T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2019 vol. 64 iss. 4, s. 1463–1470. — Bibliogr. s. 1470. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2019/33.pdf

 • keywords: computer simulation, visualization, resistance heating, computational geometry, mixed zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2019.130114

25
 • Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformationSystem internetowy poświęcony obliczeniom równoległym w modelowaniu strefy półciekłej stali / T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, A. GUMUŁA, D. WOŹNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semi-solid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0146