Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Długosz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6827-9149

ResearcherID: A-8763-2013

Scopus: 6603197734

PBN: 909611

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem66444018
2020321
2019514
201811
201744
2016211
20153111
2014211
2013651
2012312
201113274
2010422
200977
20084121
200711
200622
20034121
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6636273
202033
2019514
201811
201744
2016211
2015321
2014211
20136321
201233
201113922
2010431
2009743
2008413
200711
200622
200344
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem665214
202033
2019523
201811
201744
2016211
201533
2014211
2013651
201233
201113121
201044
200977
200844
200711
200622
200344
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66858
2020312
2019523
201811
201744
2016211
2015312
201422
201366
201233
201113112
2010413
200977
200844
200711
200622
200344
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem663036
202033
201955
201811
201744
201622
201533
2014211
2013624
2012312
20111349
2010422
200977
2008422
200711
200622
200344
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem663630
202033
201955
201811
201744
201622
201533
2014211
2013633
201233
20111358
2010422
2009716
2008422
200711
200622
2003413
2002221
 • A formal approach for the verification of control systems in autonomous driving applications / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Paweł Markiewicz // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 178–189. — Bibliogr. s. 188–189, Abstr.

 • keywords: testing, verification, embedded system, autonomous vehicle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-60699-6_18

2
 • A linear dynamic feedback controller for non-linear systems described by matrix differential equations of the second and first orders / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ // Measurement & Control ; ISSN 0020-2940. — 2019 vol. 52 iss. 7-8, s. 913–921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 920–921, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-13. — tekst: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020294019834964

 • keywords: Lyapunov functional, stabilisation, dynamic feedback, non-linear system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0020294019834964

3
4
 • A thermal model for the design of the temperature control algorithms in multi-storey buildings / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ // W: 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 7th congress on Intelligent building systems InBus 2013 : Kraków 16–18.10.2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64275-20-3. — S. 40–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adaptive LQR controller for angular velocity stabilisation in series DC motor / Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: IC–SPETO 2008 : XXXI międzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów = 31\textsuperscript{st} international conference on Funndamentals of Electrotechnics and Circuit Theory : Gliwice–Ustroń 28–31.05.2008 / eds. Piotr Holajn, Dariusz Spałek, Grażyna Wegiera ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-30-2. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aggregation of state variables in an RC model / Marek DŁUGOSZ // Building Services Engineering Research and Technology ; ISSN 0143-6244. — 2018 vol. 39 iss. 1, s. 66–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-26

 • keywords: thermal modelling , model reduction, observability, lumped parameter modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0143624417723159

7
 • Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymiControl and management algorithms for housing buildings / Marek DŁUGOSZ, Paweł PIĄTEK, Jerzy BARANOWSKI, Paweł SKRUCH // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 77–85. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytmy sterowania statkami morskimiAlgorithms steering of ships / Marek DŁUGOSZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 6 z. 2, s. 177–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: regulator LQ, sterowanie statkiem morskim

  keywords: regulator LQ, steering of ships

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Applications of mathematics in selected control and decision processesZastosowania matematyki w wybranych układach sterowania i procesach decyzyjnych / Jerzy BARANOWSKI, Marek DŁUGOSZ, Michał GANOBIS, Paweł SKRUCH, Wojciech MITKOWSKI // Matematyka Stosowana : pismo Polskiego Towarzystwa Matematycznego = Mathematica Applicanda ; ISSN 1730-2668. — 2011 t. 12/53 nr spec., s. 65–90. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz.. — Toż. W: 77th European Study Group with Industry : materiały pokonferencyjne [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics. — [Polska : CZMiIS, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Autonomia kodu w sztuce mediów : przykład rzeźby cybernetycznej \emph{Senster} Edwarda IhnatowiczaAutonomy of code in media art : Edward Ihnatowicz's \emph{Senster} as an example of a cybernetic sculpture / Anna OLSZEWSKA, Marek DŁUGOSZ // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2019 nr 1 Algorytmiczna kultura, s. 67–80. — Bibliogr. s. 79. — A. Olszewska - pierwsza afiliacja: Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: oprogramowanie, elektronika, ekspresja, sztuka mediów, Senster

  keywords: software, electronics, media art, expression, Senster

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26112/kw.2019.104.06

11
 • Autonomous delivery robot AQUILO / Marek DŁUGOSZ, Paweł Węgrzyn, Michał Roman // W: Advanced, contemporary control : proceedings of KKA 2020 – the 20th Polish control conference : [14-16 October, 2020], Łódź, Poland / eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1196). — ISBN: 978-3-030-50935-4 ; e-ISBN: 978-3-030-50936-1. — S. 1213–1224. — Bibliogr. s. 1223-1224, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-24

 • keywords: control, programming, autonomous robot, office robot

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-50936-1_101

12
 • Badanie wrażliwości sieci neuronowych wykorzystywanych do modelowania systemów dynamicznych na przykładzie ruchu obiektu pływającegoStudy of sensitivity neural network used to modeling dynamic system for example swimming object / Wojciech MITKOWSKI, Marek DŁUGOSZ // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, T. 2 / red. nauk. Zygmunt Kitowski, Józef Lisowski ; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — Gdynia : [AMW], 2003. — ISBN10: 8387280607. — S. 357–364. — Bibliogr. s. 363–364, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bezprzewodowy system automatyki domowej pracujący w standardzie sieci Z-WaveWireless home automation system system working in a standard Z-Wave network / Marek DŁUGOSZ, Jacek Chronowski, Jerzy BARANOWSKI, Paweł PIĄTEK, Wojciech MITKOWSKI, Paweł SKRUCH // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2013 nr 7–8, s. 100–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inteligentny budynek, sieci bezprzewodowe, programowanie, Z-Wave

  keywords: intelligent building, wireless networks, programming, Z-Wave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bezprzewodowy system sterowania komfortem cieplnym budynku - projekt i realizacjaWireless control system thermal comfort building - design and implementation / Krzysztof Kmiotek, Marek DŁUGOSZ, Paweł SKRUCH // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 41–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: sieci bezprzewodowe, teoria sterowania, komfort cieplny, zigbee

  keywords: control theory, thermal confort, zigbee, wireless networking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Budowa i zastosowanie silników liniowychConstruction and application linear motor / Marek DŁUGOSZ // W: OWD'2003 : V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie : Istebna–Zaolzie, 18–21 października 2003., Z. 5 = V Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2003]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 17). — S. 278–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Control algorithm for home automation systems : [abstract] / Marek DŁUGOSZ // W: SIAM SEAS 2014 : 38th SIAM Southeastern Atlantic Section conference : Melbourne, Florida, March 29–30, 2014. — [Melbourne : s. n.], [2014]. — S. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Control system for tracking angular position DC servomotor / Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: IC – SPETO 2010 : XXXIII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 33\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 26–29.05.2010 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice–Opole. — [Polska : s. n.], [2010] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-32-6. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.. — Pełny tekst W: XXXIII IC–SPETO 2010 [Dokument elektroniczny] : Gliwice–Ustroń (dysk dołączony do publikacji). — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Design of terminal sliding mode controllers for disturbed non-linear systems described by matrix differential equations of the second and first orders / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2019 vol. 9 iss. 11 art. no. 2325, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/9/11/2325/pdf

 • keywords: sliding surface, disturbance, sliding mode control, non-linear dynamical system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app9112325

19
 • Dobór parametrów regulatora PID z wykorzystaniem regulatora dead-beatSelection parameters of PID controller using dead-beat controller / Marek DŁUGOSZ // W: KKA 2011 : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. : streszczenia referatów / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. — ISBN: 978-83-88906-78-7. — S. 145–146. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. W: KKA'2011 [Dokument elektroniczny] : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19-22.06.2011 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : PŚ, 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 654–662. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 662, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dobór parametrów regulatora PID z wykorzystaniem regulatora dead-beat[Selection parameters of PID controller using dead-beat controller] / Marek DŁUGOSZ // W: Postępy automatyki i robotyki, Cz. 2 / pod red. Krzysztofa Malinowskiego i  Ryszarda Dindorfa. — Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2011. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 16). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2011. — ISBN: 978-83-88906-49-7. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Automatyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Energy optimal control of building / Marek DŁUGOSZ // W: 25\textsuperscript{th} IFIP TC 7 conference on System modeling and optimization : Berlin, September 12–16, 2011 : book of abstracts / ed. Weierstraß-Intitut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.. — Berlin : WIAS, 2011. — S. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Full state proportional controller for Adaptive Cruise Control system / Marek DŁUGOSZ, Guangming Zhang // W: MMAR 2019 : 24\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 26–29 August 2019, Międzyzdroje, Polska : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk, [2019]. — Dod. e-ISBN 978-1-7281-0933-6. — ISBN: 978-83-7518-922-3 ; e-ISBN: 978-1-7281-0932-9. — S. 73. — Pełny tekst w: MMAR 2019 [Dokument elektroniczny] : 24\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation & Robotics : August 26–29, 2019, Międzyzdroje, Poland / Faculty of Electrical Engineering. West Pomeranian University of Technology Szczecin. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — Dysk Flash. — S. 618-624. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

 • keywords: optimization, adaptive cruise control, proportional controller, optimal controler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MMAR.2019.8864623

23
 • Improving the success rate of student software projects through developing effort estimation practices / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 869–880. — Bibliogr. s. 879–880, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-07. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048720045.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-60699-6_83.pdf

 • keywords: effort, estimation, software project, student project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-60699-6_83

24
 • Inteligentne budynki : nowe możliwości działania[Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2014. — 295, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-20-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Komputerowa identyfikacja parametrów silnika prądu stałegoA method of identification of DC motor parameters using computer / Marek DŁUGOSZ, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 2, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • keywords: identification, model, optimisation, motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: