Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kuciński, inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e81

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułCharacterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes
  AutorzyWASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G
  ŹródłoICG Prague 2013 : the 23textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134
2
 • [referat, 2003]
 • TytułChemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanowe
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 139–145
3
 • [referat, 2007]
 • TytułFoam glass based on raw materials combustion : [abstract]
  AutorzyB. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI
  ŹródłoICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXItextsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — [France : ICG], [2007]. — S. 1, I57
4
 • [referat, 2013]
 • TytułHierarchiczne powłoki na szkle
  AutorzyGrzegorz KUCIŃSKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 115
5
 • [referat, 2011]
 • TytułMateriały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
  AutorzyJan WASYLAK, Manuela REBEN, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 99
6
 • [referat, 2015]
 • TytułModyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$
  AutorzyKrzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 89
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$
  AutorzyKrzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNanokrystaliczna tlenofluorkowa szkłoceramika
  AutorzyMarcin ŚRODA, Manuela REBEN, Irena WACŁAWSKA, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2004 R. 55 nr 4, s. 29–33
9
 • [referat, 2008]
 • TytułOptical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probe
  AutorzyDominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1331–1336
10
 • [referat, 2015]
 • TytułScalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
  AutorzyJan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 8
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułScalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
  AutorzyJan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA
12
 • [referat, 2013]
 • TytułSpiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanie
  AutorzyJan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 108
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułSposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek
  DetailsInt.Cl.: C03C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułSposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI
  DetailsInt.Cl.: C03C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232234 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232234B1.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułStudium chemizmu działania szkła ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ na cyrkonową ${(ZrSiO_{4})}$ zaprawę ogniotrwałą, jako przypadku inkongruentnego rozpuszczania materiałów w stopie krzemianowym
  AutorzyLeszek STOCH, Irena WACŁAWSKA, Marcin ŚRODA, Małgorzata CIECIŃSKA, Barbara TRYBALSKA, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2003 nr 1, s. 10–16
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSurowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowej
  AutorzyManuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSzkła nawozowe dla upraw ogrodniczych
  AutorzyIrena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2005 R. 57 nr 1, s. 6–12
18
 • [referat, 2008]
 • TytułSzkło piankowe na bazie surowców odpadowych
  AutorzyBernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1159–1164
19
 • [książka, 2012]
 • TytułTechnologia szkła : właściwości fizykochemiczne : metody badań, Cz. 2
  AutorzyCIECIŃSKA Małgorzata, CHOLEWA-KOWALSKA Katarzyna, GIL Aleksander, GREINER-WRONA Elżbieta, KOKOSZKA Justyna, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek, ŁĄCZKA Maria, NOCUŃ Marek, REBEN Manuela, ŚRODA Marcin, TERCZYŃSKA-MADEJ Agnieszka, WASYLAK Jan
  DetailsKraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2012. — 240 s.
20
 • [referat, 2007]
 • TytułTermoizolacyjne szkło piankowe z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowych
  AutorzyBarbara Procyk, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek Pyda, Dominik Dorosz, Leszek Stoch
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 163