Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kuciński, inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e81

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes
2
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanowe
3
 • Foam glass based on raw materials combustion
4
 • Hierarchiczne powłoki na szkle
5
 • Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
6
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$
7
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$
8
 • Nanokrystaliczna tlenofluorkowa szkłoceramika
9
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probe
10
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
11
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
12
 • Spiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanie
13
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
14
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła
15
 • Studium chemizmu działania szkła ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ na cyrkonową ${(ZrSiO_{4})}$ zaprawę ogniotrwałą, jako przypadku inkongruentnego rozpuszczania materiałów w stopie krzemianowym
16
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowej
17
 • Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczych
18
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowych
19
 • Technologia szkła
20
 • Termoizolacyjne szkło piankowe z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowych