Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kuciński, inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e81

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2011162
201911
201711
201622
201522
201333
2012211
201111
200822
200722
200511
200411
2003211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20173
201911
201711
201622
201522
2013321
201222
201111
2008211
2007211
200511
200411
200322
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20182
201911
201711
201622
201522
2013321
201222
201111
200822
2007211
200511
200411
200322
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2020
201911
201711
201622
201522
201333
201222
201111
200822
200722
200511
200411
200322
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20614
201911
201711
201622
201522
201333
2012211
201111
200822
200722
200511
200411
200322
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem201010
201911
201711
201622
201522
201333
201222
201111
200822
200722
200511
200411
20032111
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes / WASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99. — Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hierarchiczne powłoki na szkleThe hierarchical structure coatings on glass / Grzegorz KUCIŃSKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowejGlassy-ceramic materials utylized kinescope brekage / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Grzegorz KUCIŃSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$Glass containers surface modification with nanoparticles of aluminium compounds dopped with titania / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$Surface modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of $Li_{2}O$ / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI

 • słowa kluczowe: nanocząstki, badania SEM, warstwy funkcyjne, uszlachetnianie powierzchni

  keywords: nano particles, functional coatings, SEM research, surface refinement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nanokrystaliczna tlenofluorkowa szkłoceramikaNanocrystalline oxyfluoride glass-ceramics / Marcin ŚRODA, Manuela REBEN, Irena WACŁAWSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 4, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychCompaction of ashes produced during domestic rubbish combustion / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychMerging of fly ashes derived from the combustion of municipal waste / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA

 • słowa kluczowe: pyły lotne, wymywalność jonów, tworzywa szkło-ceramiczne

  keywords: fly ash, leaching of ions, glass-ceramic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Spiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanieSintered glass-ceramic materials with improved bending strength / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232234 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232234B1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Studium chemizmu działania szkła ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ na cyrkonową ${(ZrSiO_{4})}$ zaprawę ogniotrwałą, jako przypadku inkongruentnego rozpuszczania materiałów w stopie krzemianowym[Chemistry of the interaction of ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ glass and zircon ${(ZrSiO_{4})}$ refractory mortar as a case of the incongruent dissolution of solid in silicate melt] / Leszek STOCH, Irena WACŁAWSKA, Marcin ŚRODA, Małgorzata CIECIŃSKA, Barbara TRYBALSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 nr 1, s. 10–16. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: chemizm, szkło, cyrkonowa zaprawa ogniotrwała, rozpuszczanie, rozpuszczanie inkongruentne, stop krzemianowy

  keywords: chemistry, glass, zircon refractory mortar, dissolution, incongruent dissolution, silicate melt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejWaste materials as a source of nucleating agents of crystallization for kinescope glass cullet / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczychGlassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowychFoam glass based on raw material wastes / Bernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1159–1164. — Bibliogr. s. 1164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Termoizolacyjne szkło piankowe z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowychFoam glass with utilization waste materials / Barbara Procyk, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek Pyda, Dominik Dorosz, Leszek Stoch // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: