Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Kuciński, inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e81

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes / WASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99. — Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hierarchiczne powłoki na szkleThe hierarchical structure coatings on glass / Grzegorz KUCIŃSKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowejGlassy-ceramic materials utylized kinescope brekage / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Grzegorz KUCIŃSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$Glass containers surface modification with nanoparticles of aluminium compounds dopped with titania / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$Surface modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of $Li_{2}O$ / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI

 • słowa kluczowe: nanocząstki, badania SEM, warstwy funkcyjne, uszlachetnianie powierzchni

  keywords: nano particles, functional coatings, SEM research, surface refinement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nanokrystaliczna tlenofluorkowa szkłoceramikaNanocrystalline oxyfluoride glass-ceramics / Marcin ŚRODA, Manuela REBEN, Irena WACŁAWSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 4, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychCompaction of ashes produced during domestic rubbish combustion / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychMerging of fly ashes derived from the combustion of municipal waste / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA

 • słowa kluczowe: pyły lotne, wymywalność jonów, tworzywa szkło-ceramiczne

  keywords: fly ash, leaching of ions, glass-ceramic materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Spiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanieSintered glass-ceramic materials with improved bending strength / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232234 B1 ; Udziel. 2019-01-24 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232234B1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Studium chemizmu działania szkła ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ na cyrkonową ${(ZrSiO_{4})}$ zaprawę ogniotrwałą, jako przypadku inkongruentnego rozpuszczania materiałów w stopie krzemianowym[Chemistry of the interaction of ${SiO_{2}-PbO-K_{2}O}$ glass and zircon ${(ZrSiO_{4})}$ refractory mortar as a case of the incongruent dissolution of solid in silicate melt] / Leszek STOCH, Irena WACŁAWSKA, Marcin ŚRODA, Małgorzata CIECIŃSKA, Barbara TRYBALSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 nr 1, s. 10–16. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: chemizm, szkło, cyrkonowa zaprawa ogniotrwała, rozpuszczanie, rozpuszczanie inkongruentne, stop krzemianowy

  keywords: chemistry, glass, zircon refractory mortar, dissolution, incongruent dissolution, silicate melt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejWaste materials as a source of nucleating agents of crystallization for kinescope glass cullet / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczychGlassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowychFoam glass based on raw material wastes / Bernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1159–1164. — Bibliogr. s. 1164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Termoizolacyjne szkło piankowe z wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadowychFoam glass with utilization waste materials / Barbara Procyk, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek Pyda, Dominik Dorosz, Leszek Stoch // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: