Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Milej, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-keaspe

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9198-912X

ResearcherID: brak

Scopus: 15124228800

PBN: 909755

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2006]
 • TytułCieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonych
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoSME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — S. 175–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [article, 2006]
 • TytułCieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonych
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 11, s. 99–101
 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, cieplne stany nieustalone, rezystancja uzwojenia

  keywords: induction motors, thermal transient state, coil resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2017]
 • TytułCommutation torque ripple reduction in highspeed brushless DC motor
  AutorzyTomasz DRABEK, Paweł DYBOWSKI, Jarosław KOZIK, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Michał RAD, Ewa Milczarek, Mieczysław Staszowski
  ŹródłoSME 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 international symposium on Electrical machines : LIII Sympozjum Maszyn Elektrycznych : Naleczow, Poland, 18–21 June 2017. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — S. [1–6]
 • keywords: torque ripple, hysteresis controller, commutation, DC brushless

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISEM.2017.7993564

4
 • [proceedings, 2004]
 • TytułDeterminig an improved dynamic model of a system: induction motor and direct-current machine
  AutorzyW. JAŻDŻYŃSKI, W. MILEJ
  ŹródłoICEM 2004 [Dokument elektroniczny] : 16th International Conferences on Electrical Machines : 5–8 September 2004, Cracow, Poland : conference proceeding / eds. S. Wiak, M. Dems, K. Komęza ; Institute of Mechatronics and Information Systems Technical University of Łódź. — [Łódź : IMSI], [2004]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [article, 2013]
 • TytułDiagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2013 R. 15 nr 3, s. 108–113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [proceedings, 2003]
 • TytułIdentyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego na podstawie biegu jałowego i rozruchu z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoSME 2003 : 39textsuperscript{th} international Symposium on Electrical Machines : Gdańsk–Jurata, Poland, June 9–11, 2003 : conference proceedings-summaries / Polish Academy of Sciences. Electrical Engineering Committee. Section for Electrical Machines and Transformers, [et al.]. — [Poland : PAN], [2003]. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [proceedings, 2002]
 • TytułIdentyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
  AutorzyWiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ
  ŹródłoSME'2002 : XXXVIII [thirty eighth] international Symposium on Electrical Machines : new constructions, technologies and calculation methods of electrical machines : Cedzyna – Kielce, Poland, June 18–21, 2002 : conference proceedings / ed. Roman Nadolski. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2002. — S. 483–492
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [proceedings, 2003]
 • TytułInfluence of winding heat inside of identification results of the induction motor model
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoBSE'2003 : materiały XVII Beskidzkiego Seminarium Elektryków : Istebna-Zaolzie, 21–24 września 2003 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, przy współudziale Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Edukacji w Mechatronice stowarzyszonego z UNESCO International Centre for Engineering Education. — [Polska : PTETiS], [2003]. — S. 92–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2005]
 • TytułModel polowy maszyny indukcyjnej w aspekcie zwiększenia dokładności symulacji stanów dynamicznych
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoOWD'2005 : VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : 22–25 October 2005., Vol. 2 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2005]. — S. 273–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [book, 2007]
 • TytułModele o parametrach zmiennych maszyn indukcyjnych, ich własności i zastosowanie : rozprawa doktorska
  AutorzyWaldemar MILEJ ; promotor: Wiesław Jażdżyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Maszyn Elektrycznych
  DetailsKraków : AGH, [2007]. — 119 k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [proceedings, 2009]
 • TytułObliczenia polowe zjawisk cieplnych zachodzących w maszynie indukcyjnej
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 195–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [chapter, 2008]
 • TytułPraktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznych
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ
  ŹródłoZagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2008. — S. 597–602
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [article, 2001]
 • TytułWpływ kryterium identyfikacji modelu silnika indukcyjnego na jej wyniki
  AutorzyWiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1501. Elektryka. — 2001 z. 177, s. 73–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2004]
 • TytułWpływ nagrzania uzwojeń silnika indukcyjnego na moment rozruchowy
  AutorzyWaldemar MILEJ
  ŹródłoOWD'2004 : VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : [Wisła, 16–19 October 2004]., Vol. 3 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2004]. — S. 191–194
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [proceedings, 2005]
 • TytułWyznaczanie modelu dynamicznego maszyny prądu stałego
  AutorzyWiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ
  ŹródłoSME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 2 / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — S. 378–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23