Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Milej, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9198-912X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 15124228800

PBN: 5e70922c878c28a047391196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem24221010
202211
201922
2017211
201411
201311
201222
201011
200911
2008211
200711
2006211
200522
200422
200322
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem242121
202211
201922
2017211
201411
201311
201222
201011
200911
200822
200711
200622
200522
2004211
2003211
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2424
202211
201922
201722
201411
201311
201222
201011
200911
200822
200711
200622
200522
200422
200322
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24123
202211
201922
201722
201411
201311
2012211
201011
200911
200822
200711
200622
200522
200422
200322
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241212
202211
201922
201722
201411
201311
201222
201011
200911
200822
200711
200622
200522
200422
200322
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24159
202211
201922
201722
201411
201311
201222
201011
200911
200822
200711
2006211
200522
200422
200322
200211
2001111
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cieplne obliczenia polowe maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonychHeat calculations in an induction machine in transient state / Waldemar MILEJ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 11, s. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, cieplne stany nieustalone, rezystancja uzwojenia

  keywords: induction motors, thermal transient state, coil resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determinig an improved dynamic model of a system: induction motor and direct-current machine / W. JAŻDŻYŃSKI, W. MILEJ // W: ICEM 2004 [Dokument elektroniczny] : 16th International Conferences on Electrical Machines : 5–8 September 2004, Cracow, Poland : conference proceeding / eds. S. Wiak, M. Dems, K. Komęza ; Institute of Mechatronics and Information Systems Technical University of Łódź. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IMSI], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalinDiagnostics of induction motor used as exhaust-fan drive / Paweł DYBOWSKI, Henryk KRAWIEC, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_43.pdf

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, maszyny elektryczne, badania diagnostyczne, niecentryczność

  keywords: diagnostics, induction motor, electrical machines, eccentricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojanaDiagnostics of the induction motor using available stator voltages / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2012 nr 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/95/ref_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojanaDiagnostics of the induction motor using available stator voltages / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2013 R. 15 nr 3, s. 108–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Identyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego na podstawie biegu jałowego i rozruchu z uwzględnieniem zjawisk cieplnychIdentification of non-stationary model of an induction motor based on no-load and start-up tests, accounting for heating problem / Waldemar MILEJ // W: SME 2003 : 39\textsuperscript{th} international Symposium on Electrical Machines : Gdańsk–Jurata, Poland, June 9–11, 2003 : conference proceedings-summaries / Polish Academy of Sciences. Electrical Engineering Committee. Section for Electrical Machines and Transformers, [et al.]. — [Poland : PAN], [2003]. — ISBN10: 8388829696. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja niestacjonarnego modelu silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk cieplnychIdentification of a nonstationary model of an induction motor accounting for heating problem / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // W: SME'2002 : XXXVIII [thirty eighth] international Symposium on Electrical Machines : new constructions, technologies and calculation methods of electrical machines : Cedzyna – Kielce, Poland, June 18–21, 2002 : conference proceedings / ed. Roman Nadolski. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2002. — S. 483–492. — Bibliogr. s. 491–492, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of winding heat inside of identification results of the induction motor modelWpływ nagrzewania uzwojeń na wyniki identyfikacji modelu silnika indukcyjnego / Waldemar MILEJ // W: BSE'2003 : materiały XVII Beskidzkiego Seminarium Elektryków : Istebna-Zaolzie, 21–24 września 2003 / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, przy współudziale Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Edukacji w Mechatronice stowarzyszonego z UNESCO International Centre for Engineering Education. — [Polska : PTETiS], [2003]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 16). — S. 92–96. — Bibliogr. s. 96. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model polowy maszyny indukcyjnej w aspekcie zwiększenia dokładności symulacji stanów dynamicznychA field model of induction machine in aspects of improved accuracy of dynamic state simulations / Waldemar MILEJ // W: OWD'2005 : VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : 22–25 October 2005., Vol. 2 = VII International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2005]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 21). — S. 273–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modele o parametrach zmiennych maszyn indukcyjnych, ich własności i zastosowanie : rozprawa doktorska[Induction motor models with variable parameters, their properties and applications] / Waldemar MILEJ ; promotor: Wiesław Jażdżyński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Maszyn Elektrycznych. — Kraków : AGH, [2007]. — 119 k.. — Bibliogr. k. 114–119. — Dostęp również online: {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9765/full9765.pdf} [2017-02-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymiField calculations of thermal phenomena of the electrical machine permanent magnets / Waldemar MILEJ, Paweł DYBOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Obliczenia polowe zjawisk cieplnych zachodzących w maszynie indukcyjnejField calculations of the thermal effect processing in an induction machine / Waldemar MILEJ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 195–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Praktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznychPractical using of e-learninig for teaching electrical machines / Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ // W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych / Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 62. Seria: Studia i Materiały ; ISSN 1733-0718 ; nr 28). — S. 597–602. — Bibliogr. s. 602

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Układy elektromechaniczne i transformatory [Dokument elektroniczny] : obliczenia i zadania[Electromechanical systems and transformers : calculations and examples] / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — 167 s. + programy. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0389). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na obwol. informacja: 2 część podręcznika J. Skwarczyńskiego i Z. Tertila

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ kryterium identyfikacji modelu silnika indukcyjnego na jej wynikiInfluence of induction motor model identification criterion on identification results / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1501. Elektryka ; ISSN 0072-4688. — 2001 z. 177, s. 73–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ nagrzania uzwojeń silnika indukcyjnego na moment rozruchowyInfluence of heating induction motor windings on start-up torque / Waldemar MILEJ // W: OWD'2004 : VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : [Wisła, 16–19 October 2004]., Vol. 3 = VI International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2004]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 19). — S. 191–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ rozłożenia przewodów w żłobku stojana na nagrzewanie silnika indukcyjnegoInfluence distribution wires in the stator slot of winding heat the induction machine / Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2008 nr 80, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/80/ref_20.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyznaczanie modelu dynamicznego maszyny prądu stałegoDetermining a dynamic model of a direct-current machine / Wiesław JAŻDŻYŃSKI, Waldemar MILEJ // W: SME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 2 = SME'2005 : XLI international symposium on Electrical machines : proceedings / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — ISBN10: 8388492748. — S. 378–382. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zjawiska cieplne w modelu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiThermal phenomena in the model of permanent magnet synchronous machine / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 2 (114), s. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_10.pdf

 • słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia

  keywords: synchronous machine, resistivity of the coil, heat calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: