Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Olesiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0112-3750

ResearcherID: L-2343-2018

Scopus: brak

PBN: 909501

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą
  AutorzyMarek CAŁA, Sebastian OLESIAK, Tadeusz Tatara, Daniel WAŁACH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 113–123. — tekst: https://goo.gl/OfP8kS
 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, odporność dynamiczna budynków, drgania powierzchniowe

  keywords: mining tremors, dynamic resistance of buildings, surface vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza przyczyn uszkodzenia wału oporowego II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem
  AutorzySebastaian OLESIAK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 311–318
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości Słupiec
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2016 R. 37 nr 2, s. 79–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem
  AutorzyMarek CAŁA, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 57–69. — tekst: https://goo.gl/1X1mvQ
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, analiza stateczności, geotechnika, gootechniczne badania polowe

  keywords: laboratory investigations, stability analysis, geotechnical engineering, geotechnical site characterisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2005]
 • TytułDeformacje nieciągłe na powierzchni terenu jako uboczny skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej : [poster]
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST)
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 367–384. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1016/760
 • słowa kluczowe: geotechnika, górnictwo surowców ilastych, sonda wkręcana WST, sonda obrotowa FVT, wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu

  keywords: geotechnical engineering, undrained shear strength, weight sounding test WST, clay material mining, field vane test FVT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0028

10
11
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKlasyfikacja skał tąpiących na podstawie wskaźnika wykorzystującego wyniki badań pozniszczeniowych
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Andrzej SZUMIŃSKI, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 263–271
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKoncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w Kielcach
  AutorzyZenon DUDA, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 427–440
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2005]
 • TytułMetodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
  AutorzyTAJDUŚ A., CAŁA M., CIEŚLIK J., FLISIAK J., OLESIAK S.
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułMieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt]
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań iłów mioceńskich w rejonie Krakowa
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMożliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2013 R. 34 nr 6, s. 534–539
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2014 R. 35 nr 2, s. 112–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2015 R. 36 nr 1, s. 22–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOn the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST)
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 71–78
 • keywords: geotechnical engineering, geotechnical site characterization, undrained shear strength, soil laboratory investigation, weight sounding test WST

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0009

22
 • [referat, 2005]
 • TytułOsiadanie powierzchni terenu na skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej i towarzyszące im zalewiska : [poster]
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProblemy analizy stateczności wałów przeciwpowodziowych na przykładzie wału rzeki Wisły w Krakowie w rejonie ulicy Wioślarskiej
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoWiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. — 2013 nr 1, s. 14–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2006]
 • TytułPrzyczyny powstania osuwiska w miejscowości Gaj i propozycja jego zabezpieczenia
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — S. 519–528
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2007]
 • TytułSkładowisko odpadów komunalnych w Zakopanem – od awarii do zamknięcia I kwatery
  AutorzySebastian OLESIAK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 325–333
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: