Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Olesiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0112-3750 orcid iD

ResearcherID: L-2343-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a047391098

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą
2
 • Analiza przyczyn uszkodzenia wału oporowego II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem
3
 • Analiza stateczności obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Kanał Strumień
4
 • Analiza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości Słupiec
5
 • Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem
6
 • Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji
7
 • Deformacje nieciągłe na powierzchni terenu jako uboczny skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej
8
 • Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use
9
 • Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST)
10
 • Influence of the heterogeneity of a dump soil on the assessment of its selected properties
11
 • Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa
12
 • Klasyfikacja skał tąpiących na podstawie wskaźnika wykorzystującego wyniki badań pozniszczeniowych
13
 • Koncepcja przebiegu trasy turystycznej w warunkach geologiczno-górniczych dawnych kamieniołomów Kadzielni w Kielcach
14
 • Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WST
15
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń geodynamicznych wywołanych eksploatacją górniczą
16
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy
17
 • Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers
18
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań iłów mioceńskich w rejonie Krakowa
19
 • Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa
20
 • Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST
21
 • Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST
22
 • On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST)
23
 • Osiadanie powierzchni terenu na skutek prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej i towarzyszące im zalewiska
24
 • Problemy analizy stateczności wałów przeciwpowodziowych na przykładzie wału rzeki Wisły w Krakowie w rejonie ulicy Wioślarskiej
25
 • Przyczyny powstania osuwiska w miejscowości Gaj i propozycja jego zabezpieczenia