Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kftśip


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0333-1000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56707505900

PBN: 5e709208878c28a04738ee01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • [article, 2006]
 • TytułBadanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego
  AutorzyKrystian PYKA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 515–526
 • słowa kluczowe: skaning laserowy, integracja, transformacja falkowa, ortofotogram, jakość radiometryczna

  keywords: laser scanning, data integration, wavelet transformation, orthophotogram, radiometric quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [article, 2016]
 • TytułDesign of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithm
  AutorzyMichał Pleskacz, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2016 vol. 28, s. 91–104
 • słowa kluczowe: integracja danych, testowanie algorytmów, jakość danych, koloryzacja skanów

  keywords: data integration, data quality, algorithm testing, scan colorization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2016.007

4
5
 • [article, 2014]
 • TytułDevelopment of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp
  AutorzyKatarzyna GABOR, Antoni RZONCA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125
 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring, fotogrametria, integracja danych, deformacje

  keywords: laser scanning, monitoring, photogrammetry, data integration, deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [proceedings, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyAntoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 59
 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyElżbieta PASTUCHA, Antoni RZONCA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 159–163
 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00036

8
 • [monograph, 2013]
 • TytułIntegracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyAntoni RZONCA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 214 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2006]
 • TytułIntegracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 383–395. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_31.pdf
 • słowa kluczowe: ortofotoplan, chmura punktów, integracja danych, skanowanie laserowe 3D, filtr geometryczny

  keywords: orthophotoplan, point cloud, data integration, 3D laser scanning, geometrical filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [chapter/proceedings paper, 2018]
 • TytułInwentaryzacja obiektu metodą gęstego matchingu
  AutorzyKarolina Pargieła, Antoni RZONCA
  ŹródłoNauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — S. 207–218
 • słowa kluczowe: model, inwentaryzacja, aparat, gęsty matching, chmura puntków

  keywords: point cloud, model, camera, inventory, dense matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [article, 2016]
 • TytułLidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data
  AutorzyAntoni RZONCA, Karol Majek
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 8, s. 268–273
 • keywords: data integration, stereoscopy, lidarometry, orthoscan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [journal paper, 2007]
 • TytułMetody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
  AutorzyAdam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140
 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, fotogrametria, skaner laserowy, dokumentacja architektoniczna

  keywords: photogrammetry, laser scanner, architectural documentation, historic monuments recording

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2014]
 • TytułOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji
  AutorzyJakub KOLECKI, Antoni RZONCA
  Źródło„Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2013]
 • TytułOpracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2013 vol. 25, s. 189–201
 • słowa kluczowe: kontrola jakości, nalot fotogrametryczny, ortofotomapa lotnicza, LiDAR

  keywords: quality control, photogrammetric flight, aerial orthophoto, LiDAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [journal paper, 2003]
 • TytułSkanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434
 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [article, 2002]
 • TytułWizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w Lubiążu
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 271–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [chapter, 2020]
 • TytułZastosowanie obrazowych metod pomiaru do inwentaryzacji krypt
  AutorzyMaciej Bernaś, Antoni RZONCA
  ŹródłoKrypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1, Archeologia – Historia – Kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. — S. 280–290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: