Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0333-1000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56707505900

PBN: 5e709208878c28a04738ee01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAccuracy analysis of automatic distortion correction
  AutorzyJakub KOLECKI, Antoni RZONCA
  ŹródłoGeodesy and Cartography. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego
  AutorzyKrystian PYKA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2006 vol. 16, s. 515–526
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDesign of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithm
  AutorzyMichał Pleskacz, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2016 vol. 28, s. 91–104
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDevelopment of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp
  AutorzyKatarzyna GABOR, Antoni RZONCA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125
6
 • [referat, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyAntoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 59
7
 • [referat, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyElżbieta PASTUCHA, Antoni RZONCA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 159–163
8
 • [monografia, 2013]
 • TytułIntegracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyAntoni RZONCA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 214 s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułIntegracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 383–395. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_31.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIntegration of thermal and RGB data obtained by means of a drone for interdisciplinary inventory
  AutorzyJoanna Paziewska, Antoni RZONCA
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no. 4971, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/4971/pdf?version=1657188775
11
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • TytułInwentaryzacja obiektu metodą gęstego matchingu
  AutorzyKarolina Pargieła, Antoni RZONCA
  ŹródłoNauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — S. 207–218
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułLidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data
  AutorzyAntoni RZONCA, Karol Majek
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 8, s. 268–273
13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
  AutorzyAdam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140
14
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji
  AutorzyJakub KOLECKI, Antoni RZONCA
  Źródło„Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — S. 19
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOpracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2013 vol. 25, s. 189–201
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułReview of methods of combined orientation of photogrammetric and laser scanning data
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2018 vol. 64 no. 3, s. 57–62. — tekst: http://pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=4735
17
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSkanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
  AutorzyWładysław MIERZWA, Antoni RZONCA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułThe impact of photo overlap, the number of control points and the method of camera calibration on the accuracy of 3D model reconstruction
  AutorzyMarta RÓG, Antoni RZONCA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2021 vol. 15 no. 2, s. 67–87. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2021.15.2/geom.2021.15.2.67.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w Lubiążu
  AutorzyAntoni RZONCA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 8 z. 2, s. 271–280
20
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułZastosowanie obrazowych metod pomiaru do inwentaryzacji krypt
  AutorzyMaciej Bernaś, Antoni RZONCA
  ŹródłoKrypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1, Archeologia – Historia – Kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. — S. 280–290