Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0333-1000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56707505900

PBN: 5e709208878c28a04738ee01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of automatic distortion correction
2
 • Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego
3
 • Design of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithm
4
 • Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp
5
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
6
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
7
 • Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]
8
 • Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej
9
 • Inwentaryzacja obiektu metodą gęstego matchingu
10
 • Lidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data
11
 • Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
12
 • Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji
13
 • Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)
14
 • Review of methods of combined orientation of photogrammetric and laser scanning data
15
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych
16
 • The impact of photo overlap, the number of control points and the method of camera calibration on the accuracy of 3D model reconstruction
17
 • Wizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w Lubiążu
18
 • Zastosowanie obrazowych metod pomiaru do inwentaryzacji krypt