Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Rzonca, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0333-1000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56707505900

PBN: 5e709208878c28a04738ee01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1812312
202111
202011
20184121
201622
201511
2014211
2013211
200711
200622
200311
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18108
202111
202011
2018413
201622
201511
2014211
201322
200711
200622
200311
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
202111
202011
2018431
201622
201511
201422
201322
200711
200622
200311
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
202111
202011
201844
201622
201511
201422
201322
200711
200622
200311
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18117
202111
202011
2018431
201622
201511
2014211
201322
200711
2006211
200311
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18153
202111
202011
2018431
201622
201511
2014211
201322
200711
2006211
200311
2002111
 • Accuracy analysis of automatic distortion correctionOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj

 • keywords: camera calibration, radial distortion, distortion correction, accuracy analysis, bundle adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2015-0002

2
 • Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowegoAnalysis of the radiometric quality of orthophotograms generated by the integration of close range photogrammetry and laser scanning / Krystian PYKA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 515–526. — Bibliogr. s. 525, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, integracja, transformacja falkowa, ortofotogram, jakość radiometryczna

  keywords: laser scanning, data integration, wavelet transformation, orthophotogram, radiometric quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Design of a testing method to assess the correctness of a point cloud colorization algorithmOpracowanie metody oceny poprawności działania algorytmu kolorowania chmury punktów / Michał Pleskacz, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2016 vol. 28, s. 91–104. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: integracja danych, testowanie algorytmów, jakość danych, koloryzacja skanów

  keywords: data integration, data quality, algorithm testing, scan colorization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2016.007

4
 • Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau campOpracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau / Katarzyna GABOR, Antoni RZONCA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring, fotogrametria, integracja danych, deformacje

  keywords: laser scanning, monitoring, photogrammetry, data integration, deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces / Antoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny]Photogrammetric and laser scanning data integration for inventory monuments / Antoni RZONCA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 214 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0516) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 192–198, Streszcz., Summ.. — e-ISBN: 978-83-7464-632-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze WawelskiejIntegration of laser scanning and photogrammetric data for inventory of Anna Jagiellonka monument in Cathedral of Wawel Castle, Cracow / Antoni RZONCA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 383–395. — Bibliogr. s. 394–395, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Wg5mNz

 • słowa kluczowe: ortofotoplan, chmura punktów, integracja danych, skanowanie laserowe 3D, filtr geometryczny

  keywords: orthophotoplan, point cloud, data integration, 3D laser scanning, geometrical filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Inwentaryzacja obiektu metodą gęstego matchinguInventory of the object by dense matching method / Karolina Pargieła, Antoni RZONCA // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018 [Dokument elektroniczny] : nauki techniczne i ścisłe / red. Tobiasz Wysoczański ; oprac. mat. Katarzyna Dereń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018. — ISBN (całość kolekcji) 978-83-945311-4-0. — e-ISBN: 978-83-945311-6-4. — S. 207–218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-techniczne-i-scisle.pdf [2018-05-09]. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model, inwentaryzacja, aparat, gęsty matching, chmura puntków

  keywords: point cloud, model, camera, inventory, dense matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Lidarometry as a variant of integration of photogrammetric and laser scanning data / Antoni RZONCA, Karol Majek // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 8, s. 268–273. — Bibliogr. s. 272–273, Abstr.

 • keywords: data integration, stereoscopy, lidarometry, orthoscan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytkówThe digital photogrammetry and laser scanning methods used for heritage documentation / Adam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — A. Rzonca - dod. afiliacja: Dephos Sp. z o.o.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, fotogrametria, skaner laserowy, dokumentacja architektoniczna

  keywords: photogrammetry, laser scanner, architectural documentation, historic monuments recording

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena dokładności automatycznej korekcji dystorsji[Accuracy analysis of automatic distortion correction] / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA)Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish National Plan of Aerial Orthophotography (PNOA) / Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 189–201. — Bibliogr. s. 199–200, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: kontrola jakości, nalot fotogrametryczny, ortofotomapa lotnicza, LiDAR

  keywords: quality control, photogrammetric flight, aerial orthophoto, LiDAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Review of methods of combined orientation of photogrammetric and laser scanning data / Antoni RZONCA // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2018 vol. 64 no. 3, s. 57–62. — Bibliogr. s. 60–62, Abstr.. — tekst: http://pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=4735

 • keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, co-registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/1432-8364/2012/0136

15
 • Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznychSurface scanning as a new method of recording and interpretation of architecture details / Władysław MIERZWA, Antoni RZONCA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-912227-1-3. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój / red. zesz. Joanna Bac-Bronowicz ; Stowarzyszenie Kartografów Polskich. VII Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. — Wrocław : [AR KGiF], 2003

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, skanowanie 3D, inwentaryzacja architektoniczna

  keywords: digital image, 3D scanning, architecture details documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The impact of photo overlap, the number of control points and the method of camera calibration on the accuracy of 3D model reconstruction / Marta RÓG, Antoni RZONCA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2021 vol. 15 no. 2, s. 67–87. — Bibliogr. s. 84–87, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2021.15.2/geom.2021.15.2.67.pdf

 • keywords: 3D reconstruction, accuracy assessment, close range photogrammetry, SfM algorithm, photogrammetric network parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2021.15.2.67

17
 • Wizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w LubiążuVisualization of library of post-Cistercian monastery at Lubiąż / Antoni RZONCA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 271–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie obrazowych metod pomiaru do inwentaryzacji krypt[Application of imagery methods of measurement for inventory of crypts] / Maciej Bernaś, Antoni RZONCA // W: Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1, Archeologia – Historia – Kostiumologia / pod red. Anny Drążkowskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. — ISBN: 978-83-231-4465-6. — S. 280–290. — Bibliogr. dla całej książki s. 435–460, Summ.. — Dostęp również online: {https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Krypty%201.pdf}. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: