Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Jurkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1082
200711
2006211
200522
200433
200311
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1019
200711
200622
200522
200433
200311
2001111
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza strategiczna w modelach tworzenia wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — S. 549–563
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułCzynniki tworzenia wartości w restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — S. 374–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułEkonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategia Lizbońska a zarządzanie wartością : (2 edycja) : materiały V konferencji naukowej : Gdańsk – Uppsala, 24–27 września 2005. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 254–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEkonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2006. — S. 378–390
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułFuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2003]
 • TytułMetody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : Jurata – Gdańsk – Sztokholm 24–27 września 2003 : materiały konferencji naukowej / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. 105–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMetody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2004. — S. 119–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułStrategiczna przedsiębiorczość
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 445–452
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułStruktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — S. 297–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułZarządzanie ekonomiczno-finansowe
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI, Anna Gawlik, Władysław J. Brzeski
  ŹródłoNieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — S. 600–680
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: