Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Jurkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza strategiczna w modelach tworzenia wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — S. 549–563
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułCzynniki tworzenia wartości w restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — S. 374–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułEkonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategia Lizbońska a zarządzanie wartością : (2 edycja) : materiały V konferencji naukowej : Gdańsk – Uppsala, 24–27 września 2005. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 254–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEkonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2006. — S. 378–390
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułFuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2003]
 • TytułMetody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : Jurata – Gdańsk – Sztokholm 24–27 września 2003 : materiały konferencji naukowej / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. 105–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMetody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2004. — S. 119–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułStrategiczna przedsiębiorczość
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 445–452
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułStruktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwa
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — S. 297–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułZarządzanie ekonomiczno-finansowe
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI, Anna Gawlik, Władysław J. Brzeski
  ŹródłoNieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — S. 600–680
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: