Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Jurkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza strategiczna w modelach tworzenia wartościStrategic analysis in value creation models / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 378. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 549–563. — Bibliogr. s. 562, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki tworzenia wartości w restrukturyzacji przedsiębiorstwaValue creating factors in enterprise restructuring / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the enterprises' restructuring in the process of globalization of the economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — ISBN10: 83-907047-4-9. — S. 374–381. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartościEconomic value added (EVA) and intelectual capital (IC) in value creation / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością : (2 edycja) : materiały V konferencji naukowej : Gdańsk – Uppsala, 24–27 września 2005. — [Polska : s. n.], [2006]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — S. 254–263. — Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości[Economic value added (EVA) and intelectual capital (IC) in value creation] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2006. — Praca zawiera opracowania przygotowane na konferencję naukową pt. „Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością” : 24–27 września 2005 r.. — S. 378–390. — Bibliogr. s. 389–390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych[Mergers and acquisitions – general options overview] / Tadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa[Methods used in the value based management] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : Jurata – Gdańsk – Sztokholm 24–27 września 2003 : materiały konferencji naukowej / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. — [Polska : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 118, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa[Methods used in the value based management] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2004. — ISBN10: 8387885517. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strategiczna przedsiębiorczośćStrategic enterpreneurship / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 445–452. — Bibliogr. s. 451–452, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwaCapital structure and firms environment dynamism / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 297–306. — Bibliogr. s. 305–306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie ekonomiczno-finansowe[Economic and financial management] / Tadeusz JURKOWSKI, Anna Gawlik, Władysław J. Brzeski // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 600–680. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: