Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Jurkowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kiz


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1082
200711
2006211
200522
200433
200311
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
200711
200622
200522
200433
200311
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1019
200711
200622
200522
200433
200311
2001111
 • Analiza strategiczna w modelach tworzenia wartościStrategic analysis in value creation models / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 378. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 549–563. — Bibliogr. s. 562, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki tworzenia wartości w restrukturyzacji przedsiębiorstwaValue creating factors in enterprise restructuring / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the enterprises' restructuring in the process of globalization of the economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — ISBN10: 83-907047-4-9. — S. 374–381. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartościEconomic value added (EVA) and intelectual capital (IC) in value creation / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością : (2 edycja) : materiały V konferencji naukowej : Gdańsk – Uppsala, 24–27 września 2005. — [Polska : s. n.], [2006]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — S. 254–263. — Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczna wartość dodana i kapitał intelektualny w tworzeniu wartości[Economic value added (EVA) and intelectual capital (IC) in value creation] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2006. — Praca zawiera opracowania przygotowane na konferencję naukową pt. „Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością” : 24–27 września 2005 r.. — S. 378–390. — Bibliogr. s. 389–390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych[Mergers and acquisitions – general options overview] / Tadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa[Methods used in the value based management] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : Jurata – Gdańsk – Sztokholm 24–27 września 2003 : materiały konferencji naukowej / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. — [Polska : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 118, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa[Methods used in the value based management] / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2004. — ISBN10: 8387885517. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strategiczna przedsiębiorczośćStrategic enterpreneurship / Tadeusz JURKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 445–452. — Bibliogr. s. 451–452, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura kapitału a dynamika otoczenia przedsiębiorstwaCapital structure and firms environment dynamism / Tadeusz JURKOWSKI // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 297–306. — Bibliogr. s. 305–306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie ekonomiczno-finansowe[Economic and financial management] / Tadeusz JURKOWSKI, Anna Gawlik, Władysław J. Brzeski // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 600–680. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: