Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Smulski, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7429-0723

ResearcherID: brak

Scopus: 14020669400

PBN: 901191

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Applicability of equations for pressure losses in transmission gas pipelines
2
 • Application of Raman scattering analyzer for determination of natural gas composition at processing plant
3
 • Application of Raman spectroscopy analysis in unconventional natural gas reservoirs – density and pressure dependence on Raman signal intensity
4
 • Badanie paliw gazowych
5
 • Bezinwazyjne metody pomiaru ilości przepływającego gazu w rurociągach
6
 • Bezpieczeństwo likwidacji erupcji w otworach wiertniczych a dobór parametrów wstępnego degazatora płuczki wiertniczej
7
 • Characterization of natural gas by Raman spectroscopy and its application for in-situ measurements
8
 • Comparative analysis of selected models of water coning in gas reservoirs
9
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu
10
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation exemplified by the Żarnowiec oil field, Poland
11
 • Hydrodynamic conditions of hydrocarbon migration and accumulation exemplified by the Pomorsko, Czerwiensk and Zarnowiec oil fields, Poland
12
 • Kontury zasilania w gazowych sieciach rozdzielczych i przesyłowych
13
 • Laboratory method to measure sealing capacity of caprocks
14
 • Modele izoterm sorpcji stosowane w złożach gazu w pokładach węgla i w skałach mułowcowo-łupkowych
15
 • Ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez proces separacji, transportu i geosekwestracji $CO{_2}$
16
 • Pomiar ilości przepływającego gazu w gazociągach z zastosowaniem metod bezinwazyjnych
17
 • Problem rtęci w eksploatacji i zużyciu gazu ziemnego na tle innych paliw
18
 • Stanowisko laboratoryjne wypierania się płynów w ośrodkach porowatych w aspekcie sekwestracji $CO_2$
19
 • Szczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennej
20
 • Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce
21
 • The dependency on the temperature of efficiency of the regeneration process in glycols
22
 • Tightness of hydrogen storage caverns in salt deposits
23
 • Transport $CO_{2}$ rurociągami wysokociśnieniowymi – założenia i wymagania techniczne
24
 • Wybór technologii osuszania gazu ziemnego wydobywanego w Polsce południowej
25
 • Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej