Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Chemically bonded, calcium phosphate based bioceramics with addition of calcium sulphate / J. CZECHOWSKA, D. SIEK, A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2014 vol. 66 iss. 1, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • keywords: bone cement, hydroxyapatite, bioceramics, alpha-tricalcium phosphate, calcium sulphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Self-setting calcium phosphate-chitosan bone cement / Joanna CZECHOWSKA, Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 5

 • keywords: chitosan, alfa-TCP, calcium phosphate cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału implantacyjnego zawierającego gips, chitozan i hydroksyapatyt[Method for fabrication of gypsum containing composite type bone substitututing implant material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216995 B1 ; Udziel. 2013-10-23 ; Opubl. 2014-06-30. — Zgłosz. nr P.396816 z dn. 2011-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216995B1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, materiały implantacyjne, substytuty kostne, gips, chitozan, hydroksyapatyt

  keywords: composite, chitosan, hydroxyapatite, implant material, bone substitute, gypsum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób otrzymywania opartych na α TCP kompozytowych materiałów implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej zawierających chitozan[Method for fabrication of composite implant material based on alfa TCP with high surgical handiness] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217897 B1 ; Udziel. 2013-09-20 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.396814 z dn. 2011-10-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217897B1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, biomateriały, fosforany wapnia, alfa-TCP

  keywords: composites, biomaterials, alfa-TCP, calcium phosphates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: