Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
  • Method for fabrication of synthetic bioceramic implant material based on carbonate hydroxyapatitesVerfahren zur Herstellung von synthetischem biokeramischen Implantatmaterial auf Basis von Kohlenstoff–Hydroxyapatiten / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASZKIEWICZ Zofia, ŚLÓSARCZYK Anna, ZIMA Aneta. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2338531 B1 ; Udziel. 2013-01-16 ; Opubl. 2013-01-16. — Zgłosz. nr EP20100460029 z dn. 2010-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2338531B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
  • Sposób otrzymywania syntetycznego bioceramicznego tworzywa implantacyjnego na bazie hydroksyapatytów węglanowych[Method of obtaining the synthetic bioceramic implant material on the basis of carbonate hydroxyapatites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214929 B1 ; Udziel. 2012-11-23 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.390048 z dn. 2009-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214929B1.pdf

  • słowa kluczowe: materiały implantacyjne, bioceramika, apatyty, apatyty węglanowe

    keywords: implant material, bioceramics, apatites, carbonate apatites

    cyfrowy identyfikator dokumentu: