Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z bioceramicznych preparatów implantacyjnychStudies of the kinetics of drug release from bioceramic implants / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Beata Strach, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 387–392. — Bibliogr. s. 391–392, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z bioceramicznych implantów TCP[Study of drug release kinetics from TCP bioceramic implants] / Beata Mycek, Joanna Oleksiak, Beata Strach, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Anna Ślósarczyk, Aneta Zima - afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biphasic bone cements with antibacterial potentialDwufazowe cementy kostne o potencjale antybakteryjnym / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer modelling of pentoxifylline release from a cylinder-shaped hydroxylapatite carrier / Agnieszka MIETŁA, Beata Mycek, Iwona WANAT, Jarosław WĄS, Aneta ZIMA // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2012 vol. 8 no. 1, s. 89–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • In vitro bioactivity studies of bone substitutes based on titanium or magnesium doped hydroxyapatite and calcium sulfate / A. ZIMA, D. SIEK, J. CZECHOWSKA, W. Mróz, A. ŚLÓSARCZYK // W: Scandinavian Society for Biomaterials : 5\textsuperscript{th} annual meeting : Uppsala, Sweden May 8–9, 2012. — [Sweden : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of liquid phase on physical properties of the triphasic bone cement / A. ŚLÓSARCZYK, N. Osypanka, J. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ZIMA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2012 vol. 54 iss. 2, s. 53–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of liquid phase on the physicochemical properties of calcium phosphate based bone cement / Joanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinetyka uwalniania cefuroksymu z ceramicznych implantów TCP i HApKinetics of cefuroxime release from bioceramic implants TCP and HAp / Mycek B., Szymura-Oleksiak J., Strach B., ŚLÓSARCZYK A., ZIMA A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompozyt kościozastępczy na bazie HAp i polimeru organicznego[The composite type bone substitute on the basis of HAp and organic polymer] / Grażyna Ginalska, Anna Belcarz, Iabella Polkowska, Leszek Borkowski, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 15–17. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Anna Ślósarczyk, Aneta Zima, Zofia Paszkiewicz – afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Materiały kompozytowe na bazie niskoporowatych granul fosforanowo-wapniowych do zastosowań medycznychComposite materials based on low-porous calcium phosphate granules for medical applications / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 355–359. — Bibliogr. s. 359, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikroporowaty ceramiczny preparat implantacyjny dla stomatologii[Microporous ceramic preparation for dental implanting] / Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 24–26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena bioaktywności dwufazowych materiałów implantacyjnych na bazie fosforanów wapnia i półwodnego siarczanu (VI) wapniaEvaluation of bioactivity of biphasic implant materials based on the calcium phosphates and calcium sulfate hemihydrate / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 73–74. — Tekst pol.-ang.. — [Streszczenie]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena bioaktywności kościozastępczych materiałów typu cementowego na bazie CaPs i CSH za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) – badania {\em in vitro}Evaluation of bioactive potential of cement-type bone substitutes on the basis of CaPs and CSH using atomic force microscopy (AFM) - {\it in vitro} studies / Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Waldemar Mróz, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 133–134. — Bibliogr. s. 134. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów Dominika Siek, Joanna Czechowska, Aneta Zima, Zofia Paszkiewicz, Anna Ślósarczyk: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena cytozgodności in vitro ceramicznych substytutów tkanki kostnej opartych na $\alpha$-TCPEvaluation of in vitro cytocompatibility of ceramic bone substitutes based on $\alpha$-TCP / Magdalena Noga, Radosław Olkowski, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 90–91. — Tekst pol.-ang.. — [Streszczenie]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rheological properties of self-setting composite pastes for filling bone defects / A. ZIMA, A. STEMPKOWSKA, D. SIEK, J. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ŚLÓSARCZYK // W: GRIBOI 2012 : the 22\textsuperscript{nd} interdisciplinary research conference on Injectable biomaterials : Uppsala, Sweden 10–12 May 2012. — Uppsala : [s. n.], 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału implantacyjnego z udziałem gipsu[Method for fabrication of gypsum containing composite type bone substitututing implant material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASZKIEWICZ Zofia, ŚLÓSARCZYK Anna, ZIMA Aneta, CZECHOWSKA Joanna. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396816 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.396816 z dn. 2011-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396816A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, materiały implantacyjne, substytuty kostne, gips, chitozan, hydroksyapatyt

  keywords: composite, chitosan, hydroxyapatite, implant material, bone substitute, gypsum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób otrzymywania opartych na $\alpha$ TCP kompozytowych materiałów implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej[Method for fabrication of composite implant material based on alfa TCP with high surgical handiness] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia, ZIMA Aneta, CZECHOWSKA Joanna. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396814 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.396814 z dn. 2011-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396814A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, biomateriały, fosforany wapnia, alfa-TCP

  keywords: composites, biomaterials, alfa-TCP, calcium phosphates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Study on bone cements based on calcium sulfate and doped hydroxyapatite / Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wpływ modyfikacji warunków eksperymentalnych na hodowlę ludzkich komórek osteogennych na mikroporowatej bioceramice hydroksyapatytowejEffect of modification of experimental conditions on the culture of human osteogenic cells on microporous hydroxyapatite bioceramic / Małgorzata Kołodziejczyk-Mierzyńska, Anna Chróścicka, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Małgorzata Lewandowska-Szumieł // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 93–94. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: