Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z bioceramicznych preparatów implantacyjnychStudies of the kinetics of drug release from bioceramic implants / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Beata Strach, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 387–392. — Bibliogr. s. 391–392, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z bioceramicznych implantów TCP[Study of drug release kinetics from TCP bioceramic implants] / Beata Mycek, Joanna Oleksiak, Beata Strach, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Anna Ślósarczyk, Aneta Zima - afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetyka uwalniania cefuroksymu z ceramicznych implantów TCP i HApKinetics of cefuroxime release from bioceramic implants TCP and HAp / Mycek B., Szymura-Oleksiak J., Strach B., ŚLÓSARCZYK A., ZIMA A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyt kościozastępczy na bazie HAp i polimeru organicznego[The composite type bone substitute on the basis of HAp and organic polymer] / Grażyna Ginalska, Anna Belcarz, Iabella Polkowska, Leszek Borkowski, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 15–17. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Anna Ślósarczyk, Aneta Zima, Zofia Paszkiewicz – afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Materiały kompozytowe na bazie niskoporowatych granul fosforanowo-wapniowych do zastosowań medycznychComposite materials based on low-porous calcium phosphate granules for medical applications / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 355–359. — Bibliogr. s. 359, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mikroporowaty ceramiczny preparat implantacyjny dla stomatologii[Microporous ceramic preparation for dental implanting] / Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ // W: IBwS 2012 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : Inżynieria biomedyczna w stomatologii : Wisła, 25–27.05.2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — S. 24–26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału implantacyjnego z udziałem gipsu[Method for fabrication of gypsum containing composite type bone substitututing implant material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASZKIEWICZ Zofia, ŚLÓSARCZYK Anna, ZIMA Aneta, CZECHOWSKA Joanna. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396816 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.396816 z dn. 2011-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396816A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, materiały implantacyjne, substytuty kostne, gips, chitozan, hydroksyapatyt

  keywords: composite, chitosan, hydroxyapatite, implant material, bone substitute, gypsum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób otrzymywania opartych na $\alpha$ TCP kompozytowych materiałów implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej[Method for fabrication of composite implant material based on alfa TCP with high surgical handiness] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia, ZIMA Aneta, CZECHOWSKA Joanna. — Int.Cl.: A61L 27/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396814 A1 ; Opubl. 2012-04-10. — Zgłosz. nr P.396814 z dn. 2011-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396814A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, biomateriały, fosforany wapnia, alfa-TCP

  keywords: composites, biomaterials, alfa-TCP, calcium phosphates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: