Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}TCP bioceramics ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) for orthopaedic and stomatological applications – preparation and in vitro evaluation / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effects of Mg additives on properties of Mg-doped hydroxyapatite ceramics / Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Magdalena Staszewska, Waldemar Mróz, Anna Chróścicka // W: 5th Forum on New materials. Pt. E, Medical Applications of Novel Biomaterials and Nano-Biotechnology : selected papers from the 5th Forum on New Materials, part of CIMTEC 2010-12 th International Ceramics Congress and 5th Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy, June 13–18, 2010 / eds. Pietro Vincenzini, [et al.]. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — (Advances in Science and Technology ; ISSN 1662-8969 ; vol. 76). — ISBN: 978-3-908158-59-2. — S. 60–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fabrication of new bone cement with titanium modified hydroxyapatite and calcium sulfate / A. ŚLÓSARCZYK, A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ, J. SZCZEPANIAK // The International Journal of Artificial Organs ; ISSN 0391-3988. — 2010 vol. 33 no. 7 spec. iss., s. 468. — Abstracts from the XXXVII ESAO Congress : Skopje, R. Macedonia, 8–11 September 2010 / guest ed. A. Sikole. — Milano ; Birmingham ; Osaka : Wichtig Editore, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Innovative composite material – a promising filler of bone defects / Belcarz A., Ginalska G., ZIMA A., Polkowska I., ŚLÓSARCZYK A., PASZKIEWICZ Z. // W: VIth Lviv–Lublin conference of Experimental and clinical biochemistry : Lublin, 13–14 May 2010 : abstract book. — [Lublin : s. n.], [2010]. — S. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • New bone implant material with calcium sulfate na Ti modified hydroxyapatite / A. ŚLÓSARCZYK, J. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ZIMA // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 170–177. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

 • keywords: titanium modified hydroxyapatite, calcium sulfate, bone substitute

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Otrzymywanie, charakterystyka i ocena biologiczna wysokoporowatej bioceramiki hydroksyapatytowejFabrication, characteristics and biological evaluation of highly porous hydroxyapatite bioceramics / Anna ŚLÓSARCZYK, Marek Potoczek, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Anna Chróścicka // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 224–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/317

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, skład fazowy, wysokoporowata bioceramika HAp, hodowle komórkowe

  keywords: microstructure, phase composition, cell culture, highly porous HAp bioceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pilotażowe badania kliniczne nad efektywnością elastycznego kompozytu opartego na HAp dla wypełniania ubytków kostnychPilot clinical study of efficacy of flexible HAp-based composite for bone defects replacement / A. Belcarz, G. Ginalska, I. Polkowska, A. Przekora, A. ŚLÓSARCZYK, A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób otrzymywania syntetycznego bioceramicznego tworzywa implantacyjnego na bazie hydroksyapatytów węglanowych[Method of obtaining the synthetic bioceramic implant material on the basis of carbonate hydroxyapatites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASZKIEWICZ Zofia, ŚLÓSARCZYK Anna, ZIMA Aneta. — Int.Cl.: A61L 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390048 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.390048 z dn. 2009-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390048A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo–wapniowego bioaktywnego tworzywa implantacyjnego[Method of manufacturing the high–porous, bioactive calcium phosphate implant material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PASZKIEWICZ Zofia, ŚLÓSARCZYK Anna, ZIMA Aneta. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387530 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.387530 z dn. 2009-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387530A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • The influence of titanium on physicochemical properties of Ti-modified hydroxyapatite materialsWpływ tytanu na właściwości fizykochemiczne materiałów hydroksyapatytowych modyfikowanych tytanem / A. ŚLÓSARCZYK, A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ, J. SZCZEPANIAK, A. H. de Aza, A. Chróścicka // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 vol. 62 no. 3, s. 369–375. — Bibliogr. s. 374–375, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • XRD studies on transformation of calcium-deficient apatite to $\beta$ and $\alpha$ TCP in dynamic and technological conditions / Bartosz HANDKE, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: 5th Forum on New materials. Pt. E, Medical Applications of Novel Biomaterials and Nano-Biotechnology : selected papers from the 5th Forum on New Materials, part of CIMTEC 2010-12 th International Ceramics Congress and 5th Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy, June 13–18, 2010 / eds. Pietro Vincenzini, [et al.]. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — (Advances in Science and Technology ; ISSN 1662-8969 ; vol. 76). — ISBN: 978-3-908158-59-2. — S. 54–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: