Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Zima, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1159-1331

ResearcherID: T-4607-2017

Scopus: 26027388300

PBN: 901160

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania kinetyki uwalniania leku z implantów w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modeli matematycznych\emph{In vitro} studies of the kinetics of drug release from bioceramic implants using mathematical models / Beata Mycek, Aneta ZIMA, Joanna Szymura-Oleksiak, Anna ŚLÓSARCZYK, Anna Krupa // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 no. 76, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biphasic bone cements with antibacterial potentialDwufazowe cementy kostne o potencjale antybakteryjnym / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Development and characterization of new calcium phosphate cements on the basis of alfa-TCPOtrzymywanie i charakterystyka nowych cementów kostnych na bazie alfa-TCP / J. CZECHOWSKA, A. ZIMA, D. SIEK, Z. PASZKIEWICZ, A. ŚLÓSARCZYK // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — s. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka uwalniania pentoksyfiliny (PTX) i dioksycykliny (DOX) z modyfikowanych wielofunkcyjnych implantów hydroksyapatytowychKinetics of pentoxifylline (PTX) and doxycycline (DOX) release from modified multifunctional hydroxyapatite implants / Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 99–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kompozytowe włókna polilaktyd/hydroksyapatyt otrzymywane metodą przędzenia ze stopuPoly(lactic acid) /hydroxyapatite melt spun composite fibers / Izabella Rajzer, Monika Rom, Janusz Fabia, Sylwia Morcinek, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Jarosław Janicki // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 89–91 wyd. spec., s. 149–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe cementy kostne o potencjale antybakteryjnym na bazie hydroksyapatytu dotowanego srebrem i siarczanu (VI) wapniaNew bone cements with antibacterial potential on the basis of $Ag$ doped hydroxyapatite and calcium sulfate / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Joanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — s. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowy kompozyt HAp-faza organiczna jako obiecujący wypełniacz ubytków kościNew HAp-organic composite as a promising filler of bone defects / Anna Belcarz, Grażyna Ginalska, Aneta ZIMA, Izabella Polkowska, Anna ŚLÓSARCZYK, Anna Szyszkowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 88, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena bioaktywności dwufazowych materiałów implantacyjnych na bazie fosforanów wapnia i półwodnego siarczanu (VI) wapniaEvaluation of bioactivity of biphasic implant materials based on the calcium phosphates and calcium sulfate hemihydrate / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 73–74. — Tekst pol.-ang.. — [Streszczenie]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena bioaktywności kościozastępczych materiałów typu cementowego na bazie CaPs i CSH za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) – badania {\em in vitro}Evaluation of bioactive potential of cement-type bone substitutes on the basis of CaPs and CSH using atomic force microscopy (AFM) - {\it in vitro} studies / Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Waldemar Mróz, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 133–134. — Bibliogr. s. 134. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów Dominika Siek, Joanna Czechowska, Aneta Zima, Zofia Paszkiewicz, Anna Ślósarczyk: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena cytozgodności in vitro ceramicznych substytutów tkanki kostnej opartych na $\alpha$-TCPEvaluation of in vitro cytocompatibility of ceramic bone substitutes based on $\alpha$-TCP / Magdalena Noga, Radosław Olkowski, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Dominika SIEK, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 90–91. — Tekst pol.-ang.. — [Streszczenie]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pilotażowe badania kliniczne nad efektywnością elastycznego kompozytu opartego na HAp dla wypełniania ubytków kostnychPilot clinical study of efficacy of flexible HAp-based composite for bone defects replacement / A. Belcarz, G. Ginalska, I. Polkowska, A. Przekora, A. ŚLÓSARCZYK, A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ modyfikacji warunków eksperymentalnych na hodowlę ludzkich komórek osteogennych na mikroporowatej bioceramice hydroksyapatytowejEffect of modification of experimental conditions on the culture of human osteogenic cells on microporous hydroxyapatite bioceramic / Małgorzata Kołodziejczyk-Mierzyńska, Anna Chróścicka, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Małgorzata Lewandowska-Szumieł // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 93–94. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: