Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Łuska, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [inne, 2007]
 • TytułAir-conditioning in mines and tunnels ecological refrigeration machines with cooling power of 450 kW and over
  AutorzyStanisław NAWRAT, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoSelected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — S. 84–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2006]
 • TytułEksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA, Bernard NOWAK
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 383–391
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [książka, 2002]
 • TytułKlimatyzacja kopalń podziemnych : urządzenia chłodnicze
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 134 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [monografia, 2008]
 • TytułKlimatyzacja kopalń podziemnych : systemy chłodnicze
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 122, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2003]
 • TytułKlimatyzacja z zastosowaniem komór zraszania w kopalniach podziemnych
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 509–524
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2002]
 • TytułPróba oceny techniczno-ekonomicznej urządzeń chłodniczych stosowanych w polskim górnictwie podziemnym
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 519–531
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2004]
 • TytułPróby chłodzenia gazów pożarowych i zrobowych
  AutorzyPiotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoROP'2004 : zwalczanie zagrożenia pożarowego w kopalniach – teoria i praktyka : XXI seminarium : XXX Dni Techniki : Rybnik, 27 października 2004 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych, 2004. — S. 107–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułUkład lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Bernard, ROSZKOWSKI Janusz, ŁUSKA Piotr, FILEK Krzysztof
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21F 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367565 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 22, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367565A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2012]
 • TytułUrządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego z podziemnych kopalń
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, ŁUSKA Piotr, Pryszcz Efrem, Bednorz Janusz, Kowacki Grzegorz, NAPIERAJ Sebastian
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119954 U1 ; Opubl. 2012-10-22. — Zgłosz. nr W.119954 z dn. 2011-04-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 22, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119954U1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: