Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ciężak, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22
200311
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22
200311
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22
200311
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22
200311
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22
200311
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22
200311
2002111
 • DynamothermicsDynamotermika / Adam CIĘŻAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2002 vol. 28 no. 1, s. 73–91. — Bibliogr. s. 91, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energia właściwa, doświadczenie Gay-Lussaca i Joule'a, prawa i zasady termodynamiki, przemiany politropowe, ekspansja Wszechświata, dynamotermika

  keywords: internal energy, law of thermodynamics, thermodynamics principles, polytropic processes, Universe expansion, dynamothermics, Gay-Lussac and Joule experiment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • On distinguishability and indistinguishability of the ideal gas moleculesO rozróżnialności i nierozróżnialności cząsteczek gazu doskonałego / Adam CIĘŻAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 2, s. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: entropia, rozróżnialność cząsteczek, nierozróżnialność cząsteczek, gaz doskonały, faza graniczna, paradoks Gibbsa, wzór Sackur-Tetrode, prawo Daltona, intensywność wielkości fizycznych, ekstensywność wielkości fizycznych, addytywność wielkości fizycznych

  keywords: entropy, phase space, molecules indistinguishability, molecules distinguishability, ideal gas, Gibbs paradox, Sackur-Tetrode formula, Dalton's law, intensive quantity, extensive quantity, additive quantity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: