Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ciężak, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-ktc


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
 • DynamothermicsDynamotermika / Adam CIĘŻAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2002 vol. 28 no. 1, s. 73–91. — Bibliogr. s. 91, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energia właściwa, doświadczenie Gay-Lussaca i Joule'a, prawa i zasady termodynamiki, przemiany politropowe, ekspansja Wszechświata, dynamotermika

  keywords: internal energy, law of thermodynamics, thermodynamics principles, polytropic processes, Universe expansion, dynamothermics, Gay-Lussac and Joule experiment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • On distinguishability and indistinguishability of the ideal gas moleculesO rozróżnialności i nierozróżnialności cząsteczek gazu doskonałego / Adam CIĘŻAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 2, s. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: entropia, rozróżnialność cząsteczek, nierozróżnialność cząsteczek, gaz doskonały, faza graniczna, paradoks Gibbsa, wzór Sackur-Tetrode, prawo Daltona, intensywność wielkości fizycznych, ekstensywność wielkości fizycznych, addytywność wielkości fizycznych

  keywords: entropy, phase space, molecules indistinguishability, molecules distinguishability, ideal gas, Gibbs paradox, Sackur-Tetrode formula, Dalton's law, intensive quantity, extensive quantity, additive quantity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: