Wykaz publikacji wybranego autora

Damian Rybicki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2461-4811

ResearcherID: A-1529-2018

Scopus: 8685750400

PBN: 900780

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • Tytuł$^{55}$Mn nuclear magnetic resonance study of highly Sr-doped $La_{2-2x}Sr_{1+2x}Mn_{2}O_{7}$ (x=0.5-0.8)
  AutorzyD. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, W. TOKARZ, H. Štěpánková, V. Procházka, J. Haase, Z. Jirák, D. T. Adroja, J. F. Mitchell
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2008 vol. 78 iss. 18, s. 184428-1–184428-8. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.78.184428
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • Tytuł$^{63}Cu$ nuclear magnetic resonance study of $Pr_{1.85}Ce_{0.15}Cu_{1-x}Ni_{x}O_{4}$: Ni-induced spin density oscillation and modification of the low energy spin fluctuations
  AutorzyG. V. M. Williams, M. Jurkutat, D. RYBICKI, J. Haase
  ŹródłoJournal of Physics : Condensed Matter. — 2011 vol. 23 no. 7, s. 075701-1–075701-7. — tekst: http://iopscience.iop.org/0953-8984/23/7/075701/pdf/0953-8984_23_7_075701.pdf
4
 • [referat, 2015]
 • Tytuł$^{75}As$ NMR study of overdoped $CeFeAsO_{0,8}F_{0,2}$
  AutorzyD. RYBICKI, T. Meissner, G. V. Williams, S. V. Chong, M. Lux, S. Sambale, J. Haase
  Źródło50. Zakopane School of Physics : international symposium : breaking frontiers: submicron structures in physics and biology : May 18textsuperscript{th}–23textsuperscript{th}, 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts. — Kraków : IFJ PAN, 2015. — S. 143
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • Tytuł$^{77}Se$ nuclear magnetic resonance of topological insulator $Bi_{2}Se_{3}$
  AutorzyNataliya M. Georgieva, Damian RYBICKI, Robin Guehne, Grant V. M. Williams, Shen V. Chong, Kazuo Kadowaki, Ion Garate, Jürgen Haase
  ŹródłoPhysical Review. B. — 2016 vol. 93 iss. 19 art. no. 195120, s. 195120-1–195120-9. — tekst: http://journals-1aps-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.93.195120
7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułA $^{55}Mn$ NMR study of $La_{0.33}Nd_{0.33}Ca_{0.34}MnO_{3}$ with $^{16}O$ and $^{18}O$
  AutorzyD. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, P. C. Riedi, C. J. Oates, M. SIKORA, D. ZAJĄC, J. M. de Teresa, C. Marquina, M. R. Ibarra
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2004 vol. 105 no. 1–2, s. 183–188. — tekst: http://przyrbwn-1icm-1edu-1pl-1g71sbrfh02aa.wbg2.bg.agh.edu.pl/APP/PDF/105/a105z116.pdf
8
 • [referat, 2004]
 • TytułA $^{55}Mn$ NMR study of $La_{0.33}Nd_{0.33}Ca_{0.34}MnO_{3}$ with $^{16}O$ and $^{18}O$
  AutorzyD. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, P. C. Riedi, C. J. OATES, M. SIKORA, D. ZAJĄC, J. M. De Teresa [et al.]
  Źródło„Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i inne zjawiska w perowskitach” : X Krajowa Szkoła : Warszawa, 6–10 czerwca 2004 r. / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa : IF PAN, 2004. — S. P-30
9
10
 • [referat, 2004]
 • TytułAn NMR study of the $Mn$ orbital moment in manganese perovskites
  AutorzyD. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, C. J. OATES, P. C. Riedi, D. ZAJĄC, M. SIKORA
  Źródło„Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i inne zjawiska w perowskitach” : X Krajowa Szkoła : Warszawa, 6–10 czerwca 2004 r. / Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa : IF PAN, 2004. — S. PU-6
11
 • [referat, 2013]
 • TytułCarbon coated Co, Fe and ${Fe_{3}O_{4}}$ derived nanoparticles for enhanced MRI contrast
  AutorzyK. SCHNEIDER, D. A. ZAJĄC, D. RYBICKI, J. ŻUKROWSKI, J. PRZEWOŹNIK, M. SIKORA, T. STRĄCZEK, Cz. KAPUSTA, [et al.]
  ŹródłoXLVIII Zakopane School of Physics : breaking frontiers: submicron structures in physics and biology : international symposium : May 20textsuperscript{th}–25textsuperscript{th}, 2013, Zakopane : book of abstracts. — Poland : [s. n.], [2013]. — S. 74–75
12
 • [referat, 2020]
 • TytułDirect evidence of uneven $d_{xz}$ and $d_{yz}$ orbital occupation in the superconducting state of iron pnictide
  AutorzyD. RYBICKI, M. SIKORA, J. STĘPIEŃ, Ł. GONDEK, K. GOC, T. STRĄCZEK, M. JURCZYSZYN, C. KAPUSTA, [et al.]
  ŹródłoJoint meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS users [Dokument elektroniczny] : 9–11 September 2020, Kraków : book of abstracts. — [Kraków : Polish Synchrotron Radiation Society], cop. 2020. — S. 63
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDirect evidence of uneven emph{$d_{xz}$} and emph{$d_{yz}$} orbital occupation in the superconducting state of iron pnictide
  AutorzyDamian RYBICKI, Marcin SIKORA, Joanna STĘPIEŃ, Łukasz GONDEK, Kamil GOC, Tomasz STRĄCZEK, Michał JURCZYSZYN, Czesław KAPUSTA, [et al.]
  ŹródłoPhysical Review. B. — 2020 vol. 102 iss. 19, s. 195126-1–195126-6. — tekst: https://journals-1aps-1org-1b3ufmu3l00b6.wbg2.bg.agh.edu.pl/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.102.195126
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDistribution of electrons and holes in cuprate superconductors as determined from $^{17}O$ and $^{63}Cu$ nuclear magnetic resonance
  AutorzyMichael Jurkutat, Damian RYBICKI, Oleg P. Sushkov, Grant V. M. Williams, Andreas Erb, Jürgen Haase
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2014 vol. 90 iss. 14, s. 140504-1–140504-5. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.90.140504
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDynamics of superparamagnetic iron oxide nanoparticles with various polymeric coatings
  AutorzyTomasz STRĄCZEK, Sylwia FIEJDASZ, Damian RYBICKI, Kamil GOC, Janusz PRZEWOŹNIK, Weronika MAZUR, Maria Nowakowska, Szczepan Zapotoczny, Stanisław Rumian, Czesław KAPUSTA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 12 iss. 11 art. no. 1793, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/11/1793/pdf
16
 • [referat, 2019]
 • TytułElectronic and structural properties of $HgBa_2CuO_{4+delta}$ single crystals concluded from NMR
  AutorzyDamian RYBICKI
  ŹródłoXIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa [Dokument elektroniczny] : niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silnie skorelowane układy elektronowe : 6-11 października 2019 roku, Bronisławów : program i streszczenia. — [Bronisławów : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk], [2019]. — S. [26] ZD6
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułElectronic spin susceptibilities and superconductivity in $HgBa_{2}CuO_{4+sigma}$ nuclear magnetic resonance
  AutorzyDamian RYBICKI, Jonas Kohlrautz, Jürgen Haase, Martin Greven, Xudong Zhao, Mun K. Chan, Chelsey J. Dorow, Michael J. Veit
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2015 vol. 92 iss. 8, s. 081115-1–081115-5. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.92.081115
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułInfluence of carbon addition to $Fe-Mn-Si$ type alloy on the structure and shape memory effect
  AutorzyWitold PRENDOTA, Kamil GOC, Shunsuke Miyazawa, Akito Takasaki, Damian RYBICKI, Czesław KAPUSTA
  ŹródłoAdvances in Materials Science and Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 art. no. 6950876, s. 1–9. — tekst: http://downloads.hindawi.com/journals/amse/2018/6950876.pdf
19
 • [referat, 2014]
 • TytułInfluence of magnetic field on magnetic particle alignment and sedimentation in liquid epoxy resin
  AutorzyL. Jarosiński, K. GĄSKA, G. Kmita, A. Rybak, R. Sekuła, K. Goc, D. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, J. S. SZMYD
  ŹródłoXXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — S. 72
20
21
 • [referat, 2007]
 • TytułLocal magnetic and electronic properties of surface oxidised Fe nanoparticles
  AutorzyJanusz J. PRZEWOŹNIK, Tolek Tyliszczak, Jan ŻUKROWSKI, Damian RYBICKI, Czesław KAPUSTA, Marcin SIKORA, Helena Stepankova, Ricardo M. Ibarra, David Serrate
  ŹródłoE-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — S. 296
22
 • [referat, 2015]
 • TytułMagnetic nanoparticles for biomedical applications
  AutorzyCz. KAPUSTA, K. SCHNEIDER, T. STRĄCZEK, W. PRENDOTA, K. GOC, J. PRZEWOŹNIK, J. ŻUKROWSKI, D. RYBICKI, [et al.]
  Źródło50. Zakopane School of Physics : international symposium : breaking frontiers: submicron structures in physics and biology : May 18textsuperscript{th}–23textsuperscript{th}, 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts. — Kraków : IFJ PAN, 2015. — S. 13–14
23
 • [referat, 2015]
 • TytułMagnetic nanoparticulate materials for medicine
  AutorzyCz. KAPUSTA, K. SCHNEIDER, T. STRĄCZEK, W. PRENDOTA, K. GOC, J. PRZEWOŹNIK, J. ŻUKROWSKI, D. RYBICKI, A. Szpak, Sz. Zapotoczny, M. Nowakowska, M. R. Ibarra
  ŹródłoNano conference 2015 : 7textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24textsuperscript{th} – 27textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 161
24
 • [referat, 2016]
 • TytułMagnetic study of the $Fe-Mn-Si$ shape memory alloys
  AutorzyW. PRENDOTA, S. Miyazawa, T. STRĄCZEK, K. GOC, J. ŻUKROWSKI, D. RYBICKI, Cz. KAPUSTA, A. Takasaki
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland : special session – high magnetic fields / eds. J. S. Szmyd, Cz. Kapusta. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 67–71
25
 • [referat, 2016]
 • TytułNew phase diagram of all cuprate high temperature superconductors based on NMR
  AutorzyRYBICKI Damian, Michael Jurkutat, Steven Reichardt, Czesław KAPUSTA, Jürgen Haase
  ŹródłoAMPERE NMR School : 12textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} June 2016, Zakopane : book of abstracts / ed. by S. Jurga ; Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Physics and NanoBioMedical Centre. — [Poznań : s. n.], [2016]. — S. 29