Wykaz publikacji wybranego autora

Eliza Wolak, dr inż.

poprzednio: Klimowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5024-7816

ResearcherID: brak

Scopus: 23104475800

PBN: 909999

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • [referat, 2003]
 • TytułAdsorption of methanol vapours on modified active carbon : [abstract]
  AutorzyB. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 732
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdsorptive processes in refrigeration systems – review of research
  AutorzyEliza WOLAK, Stefan Kraszewski
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 183
 • keywords: adsorption cooling system, adsorption cycle, adsorption refrigeration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn overview of adsorptive processes in refrigeration systems
  AutorzyEliza WOLAK, Stefan Kraszewski
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00104, s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000104

4
5
 • [referat, 2016]
 • TytułChemical and hydrophobic modification of activated carbon WD-extra
  AutorzyEliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 122
 • keywords: hydrophobicity, chemical modification, activated carbon WD-extra

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2007]
 • TytułChemical treatment of active carbon for adsorptive refrigeration machines
  AutorzyBronisław BUCZEK, Eliza WOLAK
  ŹródłoXIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — S. 35–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułChemical treatment of commercial active carbon for adsorptive refrigeration machines
  AutorzyBronisław BUCZEK, Eliza WOLAK
  ŹródłoChemical and Process Engineering. — 2007 vol. 28 iss. 4, s. 891–898
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of the heat of wetting of selected liquids on modified activated carbons
  AutorzyEliza WOLAK, Elżbieta VOGT, Jakub SZCZUROWSKI
  Źródło2textsuperscript{nd} workshop on Porous media : Olsztyn, Poland, 28–30 June 2018 : book of abstracts / ed. by Seweryn Lipiński ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEfekty cieplne zwilżania surowców węglowych oraz węgla aktywnego
  AutorzyEliza WOLAK, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 107–116
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ciepło zwilżania, entalpia immersji

  keywords: lignite, black coal, enthalpy of immersion, heat of wetting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułEfekty cieplne zwilżania węgla kamiennego, brunatnego i aktywnego : [abstrakt]
  AutorzyEliza WOLAK, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułEvaluation of pair carbonaceous material – methanol for adsorption cooling system
  AutorzyE. WOLAK, B. BUCZEK
  ŹródłoCESEP 2005 : the 1textsuperscript{st} international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n.], [2005]. — S. 121, P1-35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2005]
 • TytułHydrogen storage using microporous carbon materials
  AutorzyB. BUCZEK, E. WOLAK
  ŹródłoCESEP 2005 : the 1textsuperscript{st} international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : October 2–6, 2005 Orléans, France / GFEC. — [France : s. n.], [2005]. — S. 167, P2-34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKierunki badań i praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny-metanol
  AutorzyEliza WOLAK, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2005 R. 44 nr 6, s. 11–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2007]
 • TytułKOH-modified active carbon for adsorptive refrigerators
  AutorzyB. BUCZEK, E. WOLAK
  ŹródłoFOA9 : 9th international conference on Fundamentals of Adsorption : May 20–25, 2007, Giardini Naxos, Sicily – Italy : book of abstracts / IAS. — Milano : AIDIC Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, [2007]. — S. 423
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2013]
 • TytułModyfikacja chemiczna węgli aktywnych dla układów magazynowania energii
  AutorzyEliza WOLAK
  ŹródłoXXI Ogólnopolska konferencja Inżynierii chemicznej i procesowej : 2–6 września 2013, Kołobrzeg : sesja specjalna: XIII Polskie sympozjum suszarnictwa : 5–6 września 2013, Kołobrzeg : streszczenia. — Szczecin : WTiICh, 2013. — S. 271
 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, aktywacja chemiczna, magazynowanie energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModyfikacja chemiczna węgli aktywnych dla układów magazynowania energii
  AutorzyEliza WOLAK
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2013 R. 52 nr 5, s. 496–497
 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, aktywacja chemiczna, magazyn energii

  keywords: chemical activation, energy storage system, activated carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2007]
 • TytułModyfikacja węgla aktywnego typu CWZ-22 dla układów adsorpcyjnego chłodzenia
  AutorzyEliza WOLAK
  ŹródłoXIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — S. 283–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModyfikacje właściwości węgla aktywnego dla procesu adsorpcyjnego chłodzenia
  AutorzyEliza KLIMOWSKA, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoInżynieria i Ochrona Środowiska. — 2004 t. 7 nr 3–4, s. 317–325
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNanostructural active carbons from vegetable precursors for heat storage system
  AutorzyBronisław BUCZEK, Eliza WOLAK
  ŹródłoChemical and Process Engineering. — 2009 vol. 30 iss. 1, s. 173–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułNanostructural materials for energy storage systems
  AutorzyBronisław BUCZEK, Eliza WOLAK
  ŹródłoSOLAR [Dokument elektroniczny] : Going NanoGreen in a big way in Cairo : the international conference on Nano/Molecular photochemistry and nanomaterials for green energy development [Solar'10] : 14–17 February 2010, Cairo, Egypt : program and abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOcena przydatności adsorbentów z prekursorów węglowych dla układu magazynowania energii
  AutorzyBronisław BUCZEK, Eliza WOLAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 29–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOcena przydatności monolitów węglowych dla układów adsorpcyjnego chłodzenia
  AutorzyEliza WOLAK, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoZaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — S. 165–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: