Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Kłusek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
  • Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic
2
  • Mioceńskie drewno z Roztocza (Polska południowo-wschodnia)
3
  • Monitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim
4
  • Ochrona stanowisk występowania fosylnych szczątków drewna na obszarze Polski
5
  • The oak chronology (948–1214 AD) for the Żary area (SW Poland)