Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Kłusek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie SukiennicDendrochronological analysis of wood obtained during excavations conducted in the Main Market Square in Cracow on the west side of the Cloth Hall / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Marzena KŁUSEK // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2006 [nr] 36, s. 181–187. — Bibliogr. s. 184, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mioceńskie drewno z Roztocza (Polska południowo-wschodnia)Miocene fossil wood from Roztocze (SE Poland) / Marzena KŁUSEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1, s. 23–31. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Monitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie NiskimDendrogeomorphological monitoring of landslides in Beskid Niski Mountains / Marek KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Eugeniusz Gil, Marzena KŁUSEK, Wojciech Rączkowski, Lesław Zabuski // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2012 t. 6, s. 173–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr.. — M. Krąpiec, M. Danek – dod. afiliacja: Państwowy Instytut Geologiczny ; M. Kłusek – dod. afiliacja: Politechnika Śląska w Gliwicach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ochrona stanowisk występowania fosylnych szczątków drewna na obszarze PolskiConservation of the fossilized wood sites in Poland / Marzena KŁUSEK // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2002 R. 58 z. 6, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The oak chronology (948–1214 AD) for the Żary area (SW Poland) / Małgorzata DANEK, Marzena KŁUSEK, Marek KRĄPIEC // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2007 vol. 26, s. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.

 • keywords: SW Poland, tree-ring analysis, dendrochronological standard, Quercus sp., Zary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-007-0006-1