Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Danek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9829-5753

ResearcherID: R-9734-2018

Scopus: 56275250900

PBN: 900376

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułA comparative study of image enhancement methods in tree-ring analysis
  AutorzyAnna Fabijańska, Małgorzata DANEK, Joanna BARNIAK, Adam PIÓRKOWSKI
  ŹródłoImage Processing and Communications Challenges 8 : 8th International Conference, IP&C 2016 : Bydgoszcz, Poland, September 2016 : proceedings / ed. Ryszard S. Choraś. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2017. — S. 69–78
2
 • [referat, 2012]
 • TytułA preliminary dendrochronological assessment of subfossil trees from central Labrador : [abstract]
  AutorzyM. DANEK, A. B. Young, C. Laroque, T. Bell
  ŹródłoIPY 2012 [Dokument elektroniczny] : from knowledge to action : 22–27 April 2012. Montréal, Canada. — [Montreal : s. n.], [2012]. — S. [1]
3
 • [referat, 2010]
 • TytułAir pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland)
  AutorzyIreneusz Malik, Małgorzata DANEK, Tomasz DANEK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoWorldDendro 2010 : the 8textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — S. 75
4
 • [referat, 2009]
 • TytułAir pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant (example from Upper Silesia, southern Poland)
  AutorzyIreneusz Malik, DANEK Małgorzata, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoTRACE 2009 : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Tree-Ring Research : 16–19 April, 2009, Otočec, Slovenia : book of abstracts / eds. Tom Levanič, Jožica Gričar ; Slovenian Forestry Institute. — Ljubljana : Gozdarski Inštitut Slovenije. Založba {it Silva Slovenica}, 2009. — S. 57
5
 • [referat, 2010]
 • TytułAir pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant, preliminary results and perspective (Upper Silesia, southern Poland)
  AutorzyMalik, I., DANEK, M., M. KRĄPIEC
  ŹródłoTRACE 2009 [Dokument elektroniczny] : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : vol. 8 : proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2009 : April 16th–19th, 2009, Otočec, Slovenia / eds. Tom Levanič [et al.]. — Potsdam : GFZ German Research Centre for Geosiences, 2010. — S. [41]–45
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Marzena KŁUSEK
  ŹródłoMateriały Archeologiczne. — 2006 [nr] 36, s. 181–187
7
 • [referat, 2017]
 • TytułApplicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland
  AutorzyMonika CHUCHRO, Małgorzata DANEK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 717–725
8
 • [referat, 2016]
 • TytułClimate signal in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from the Karkonosze Mountains
  AutorzyDANEK Małgorzata, CHUCHRO Monika
  Źródło9textsuperscript{th} international conference Geoecological problems of the Karkonosze Mountains : past, present and future of transboundary cooperation in research and management : Szklarska Poręba, 12–14.10.2016 : book of abstracts / eds. Marek Dobrowolski, Irena Hubalkova ; Karkonoski Park Narodowy, Spràva Krkonošskèho Nàrodnìho Parku. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 58
9
 • [referat, 2015]
 • TytułClimatic signal in larch (emph{Larix decidua} Mill.) from low and medium altitudes of Carpathian and Sudetes Mountains
  AutorzyMałgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Adam WALANUS
  ŹródłoEURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 52–53
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCzasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (emph {Pinus Sylvestris L.}) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych – przykład z województwa śląskiego
  AutorzyIreneusz Malik, Małgorzata DANEK, Ewa Marchwińska-Wyrwał, Tomasz DANEK, Małgorzata Wistuba, Marek KRĄPIEC, Beata Woskowicz-Ślęzak
  ŹródłoOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2012 nr 54, s. 248–260
11
 • [referat, 2018]
 • TytułCzy modrzewie w Karpatach przyrastają we wrześniu?
  AutorzyTomasz DANEK, Małgorzata DANEK
  ŹródłoIV Konferencja dendrochronologów polskich : Warszawa, 19-20 lutego 2018 : abstrakty / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : SGGW, cop. 2018. — S. 26
12
13
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułDendrochronologia subfosylnych dębów ze żwirowni w Kłaju (dolina Raby)
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Małgorzata DANEK
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 73–77
14
 • [referat, 2010]
 • TytułDendrochronological and dendrological studies of wood from archaeological excavations at the Szczepanski Square in Krakow (S Poland)
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Elżbieta Dubis
  ŹródłoWorldDendro 2010 : the 8textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — S. 354
15
 • [referat, 2010]
 • TytułDendroclimatological study of larch ({em {Larix decidua}} Mill.) in southern Poland
  AutorzyMałgorzata DANEK, Tomasz DANEK
  ŹródłoWorldDendro 2010 : the 8textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — S. 367
16
 • [referat, 2012]
 • TytułDeveloping a regional eastern larch (Larix larcinia) chronology for the Maritimes : [abstract]
  AutorzyDANEK Małgorzata, André Robichaud, Colin P. Laroque, Trevor Bell
  ŹródłoMontreal 2012 : XXXItextsuperscript{e} Réunion annuelle de l'Association des archéologues du Québec ; 45textsuperscript{e} Réunion annuelle de l'Association canadienne d'archéologie = 45textsuperscript{th} Annual Meeting of the Canadian Archeological Association : 16–20 Mai 2012. — Canada : [s. n.], 2012. — S. 36
17
 • [referat, 2015]
 • TytułEuropean ash (emph{Fraxinus excelsior} L.) dieback reflected in tree rings of trees from SE Poland - signal detection and data processing methods comparison
  AutorzyMałgorzata DANEK, Monika CHUCHRO
  ŹródłoEURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 193
18
 • [referat, 2017]
 • TytułGeographical and altitudinal variability in the tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Carpathian Mountains : [abstract]
  AutorzyDANEK M., CHUCHRO M., WALANUS A.
  ŹródłoTRACE 2017 [Dokument elektroniczny] : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. — [Svetlogorsk : s. n.], [2017]. — S. 13
19
 • [referat, 2019]
 • TytułGrowth of European larch (emph {Larix decidua} Mill.) in northern part of Karkonosze and its relation to climate and climate change – comparative study
  AutorzyMałgorzata DANEK
  ŹródłoKrkonoše Mountains – nature and people : international scientific conference : Špindlerův Mlýn, 11–13 September 2019 : book of abstracts / eds. Jan Štursa, Martin Erlebach. — [Czech Republic : Krkonoše Mountains National Park Administration], [2019]. — S. 21
20
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of climatic factors on radial growth of larch (Larix decidua Mill.) in Malopolska region (SE Poland)
  AutorzyMałgorzata DANEK
  ŹródłoEurodendro 2009 [Dokument elektroniczny] : European workshop in dendrochronology : developments, advances, challenges : 26th October – 30th October, 2009, Mallorca, Spain. — [Spain : s. n.], [2009]. — S. 68
21
 • [referat, 2017]
 • TytułIntra-site variation in tree rings of larch (emph {Larix decidua} Mill.) from Polish Carpathians Mountains
  AutorzyMonika CHUCHRO, Małgorzata DANEK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 877–884
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMonitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Eugeniusz Gil, Marzena KŁUSEK, Wojciech Rączkowski, Lesław Zabuski
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2012 t. 6, s. 173–184
23
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych
  AutorzyJoanna BARNIAK, Małgorzata DANEK, Anna Fabijańska, Adam PIÓRKOWSKI
  ŹródłoIII Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 9-11 lutego 2016 : abstrakty / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : SGGW, cop. 2016. — S. 35
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMożliwości zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych
  AutorzyJoanna BARNIAK, Małgorzata DANEK, Anna Fabijańska
  ŹródłoStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. — 2016 R. 18 z. 48: Różnorodność źródeł danych w badaniach dendrochronologicznych, s. 161–165. — tekst: http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim48_pdf/Barniak_Danek_Fabijanska.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułOdsłonięcia czwartorzędowych osadów terasowych doliny Wisłoki koło Dębicy
  AutorzyMałgorzata DANEK
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2002 R. 58 z. 5, s. 44–56