Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Czerski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1318-4729 orcid iD

ResearcherID: A-1829-2017

Scopus: 36760790400

PBN: 5e70922c878c28a047391246

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 133, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • [article, 2014]
 • TytułAnaliza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowego
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368
 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [article, 2005]
 • TytułAnaliza zmian składu atmosfery pomieszczeń z urządzeniami gazowymi za pomocą modelu symulacyjnego opartego na bilansie masowym
  AutorzyGrzegorz CZERSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2005 R. 61 nr 6, s. 248–256
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2020]
 • TytułAssessment of the catalytic effect of various biomass ashes on $Co_{2}$ gasification of tyre char
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Katarzyna ŚPIEWAK, Przemysław GRZYWACZ, Faustyna WIEROŃSKA-WIŚNIEWSKA
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 35
 • keywords: CO2 gasification, TGA, tire-char, biomass ashes as catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAssessment of the risk of poisoning by combustion products from gas appliances using CFD modeling
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Katarzyna ZUBEK
  ŹródłoSEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — S. 92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [article, 2007]
 • TytułBadania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2007 R. 38 nr 11, s. 13–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [article, 2008]
 • TytułBadania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowych
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2008 t. 82 nr 6, s. 2–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2018]
 • TytułBadania kinetyki procesu zgazowania z wykorzystaniem metod termowolumetrycznej i termograwimetrycznej
  AutorzyGrzegorz CZERSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 2, s. 214–223
 • słowa kluczowe: zgazowanie, kinetyka procesu zgazowania, metoda termowolumetryczna, metoda termograwitacyjna

  keywords: gasification kinetics, thermovolumetric method, thermogravimetric method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.2.6

10
11
 • [proceedings, 2011]
 • TytułBadania kinetyki zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia
  AutorzyS. PORADA, G. CZERSKI, T. DZIOK, P. GRZYWACZ
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 195–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [article, 2014]
 • TytułBadania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnienia
  AutorzyStanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Dorota MAKOWSKA, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ
  ŹródłoKarbo. — 2014 R. 59 nr 4, s. 174–180
 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie CO2, kinetyka zgazowania

  keywords: coal, CO2 gasification, gasification kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [article, 2012]
 • TytułBadania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [article, 2010]
 • TytułBadania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2010 R. 61 nr 10, s. 617–618
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2011]
 • TytułBadania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Czesław Butrymowicz, Zbigniew A. Tałach
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2011 R. 85 nr 3, s. 79–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [article, 2010]
 • TytułBadania w zakresie wytwarzania i przygotowania gazu ze zgazowania węgla dla zastosowań energetycznych : informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu NCBIR
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 nr 10, s. 690–691
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • [article, 2010]
 • TytułBezpieczne i efektywne gazowe ogrzewacze wody
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt
  ŹródłoPrzegląd Gazowniczy. — 2010 nr 3, s. 51–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [article, 2012]
 • TytułBezpieczne i efektywne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w urządzeniach gazowych
  AutorzyGrzegorz CZERSKI
  ŹródłoPolski Instalator. — 2012 nr 10, s. 38–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [chapter, 2012]
 • TytułBiomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI
  ŹródłoDevelopment of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — S. 67–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [chapter, 2008]
 • TytułChimney systems used for gas appliances with a closed combustion chamber in multi-storey residential buildings
  AutorzyGrzegorz CZERSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoProceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — S. 86–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [proceedings, 2017]
 • TytułComparison of catalysts based on individual alkali and alkaline earth metals with their composites used for steam gasification process of coal
  AutorzyKatarzyna ZUBEK, Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 229
 • keywords: coal gasification, kinetics, catalyst

  cyfrowy identyfikator dokumentu: