Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Czerski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1318-4729 orcid iD

ResearcherID: A-1829-2017

Scopus: 36760790400

PBN: 5e70922c878c28a047391246

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13311128912
202411
2023523
2022523
2021716
2020514
2019523
20189261
201711128
20169144
2015523
2014152211
2013651
2012422
20117124
20101019
20098125
2008514
2007413
2006532
200533
20043111
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1338152
202411
2023523
202255
202177
2020532
2019514
2018936
20171129
2016936
2015532
201415141
2013651
2012422
2011761
20101010
200988
2008541
200744
200655
200533
200433
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1339835
202411
2023523
2022514
2021716
2020541
2019541
2018954
20171147
2016972
2015532
201415141
2013651
201244
2011761
20101010
200988
2008541
200744
200655
200533
200433
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13333100
202411
2023532
2022532
2021752
2020523
2019514
2018963
20171147
201699
2015514
201415411
2013615
2012413
201177
20101019
200988
2008514
200744
200655
200533
200433
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1338548
202411
2023532
2022532
2021761
2020541
2019532
2018972
20171192
2016945
201555
201415132
201366
2012431
2011734
20101055
2009826
200855
2007431
200655
200533
200433
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1338746
202411
2023532
2022532
2021761
2020541
2019523
2018972
20171192
2016945
2015541
201415132
2013651
2012431
2011743
20101046
2009835
2008541
200744
200655
200533
2004312
2001111
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian składu atmosfery pomieszczeń z urządzeniami gazowymi za pomocą modelu symulacyjnego opartego na bilansie masowymAn analysis of the changes in the atmosphere of rooms equipped with gas appliances by means of a simulation model based on mass balance / Grzegorz CZERSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 6, s. 248–256. — Bibliogr. s. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the catalytic effect of various biomass ashes on $Co_{2}$ gasification of tyre char / Grzegorz CZERSKI, Katarzyna ŚPIEWAK, Przemysław GRZYWACZ, Faustyna WIEROŃSKA-WIŚNIEWSKA // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]

 • keywords: CO2 gasification, TGA, tire-char, biomass ashes as catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Assessment of the risk of poisoning by combustion products from domestic gas-fired appliance using CFD modeling / G. CZERSKI, K. ŚPIEWAK // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2021 vol. 642 art. no. 012010, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-15. — SEED 2019 : 3rd international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : 16-18 October 2019, Kraków, Poland. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/642/1/012010/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/642/1/012010

6
 • Assessment of the risk of poisoning by combustion products from gas appliances using CFD modeling / Grzegorz CZERSKI, Katarzyna ZUBEK // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowejOperation examination of gas systems using closed combustion chamber provided for preparation of usable hot water / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowychResearching gas flow water heaters with closed combustion chamber connected to different chimney systems / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2008 t. 82 nr 6, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania kinetyki procesu zgazowania z wykorzystaniem metod termowolumetrycznej i termograwimetrycznejStudy on gasification kinetics by thermovolumteric and thermogravimetric methods / Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 2, s. 214–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zgazowanie, kinetyka procesu zgazowania, metoda termowolumetryczna, metoda termograwitacyjna

  keywords: gasification kinetics, thermovolumetric method, thermogravimetric method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.2.6

10
 • Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowaniaResearch on kinetics of the reaction of coal with steam in terms of the underground coal gasification technology / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania kinetyki zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia[Study of the kinetics of steam gasification of coal at elevated pressures] / S. PORADA, G. CZERSKI, T. DZIOK, P. GRZYWACZ // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnieniaKinetics studies of selected coals gasification with carbon dioxide at elevated pressure / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Dorota MAKOWSKA, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 174–180. — Bibliogr. s. 180

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie CO2, kinetyka zgazowania

  keywords: coal, CO2 gasification, gasification kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad technologiami zgazowania węgla w PolsceStudies on coal gasification in Poland / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185. — Bibliogr. s. 2185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i RozwojuPilot scale examinations of the coal gasification process – information about launching the National Centre for Research and Development Project / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 10, s. 617–618

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody[The study of used water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Czesław Butrymowicz, Zbigniew A. Tałach // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2011 R. 85 nr 3, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania w zakresie wytwarzania i przygotowania gazu ze zgazowania węgla dla zastosowań energetycznych : informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu NCBIRInvestigations in the scope of production and preparation of gas from the process of coal gasification for power industry purposes : information about launching the National Centre for Research and Development / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 nr 10, s. 690–691

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacaniaSteam gasification examinations of coal subjected to cleaning / Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Dorota MAKOWSKA, Przemysław GRZYWACZ, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 120–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, wzbogacanie węgla, zgazowanie parą wodną

  keywords: coal, steam gasification, cleaning of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Bezpieczne i efektywne gazowe ogrzewacze wody[Safe and effective gas-fired water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2010 nr 3, s. 51–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezpieczne i efektywne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w urządzeniach gazowych[Safe and efficient production of hot water with gas appliances] / Grzegorz CZERSKI // Polski Instalator ; ISSN 1231-2428. — 2012 nr 10, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyka termograwimetryczna procesu zgazowania wybranych rodzajów biomasyThermogravimetric characteristic of selected biomass gasification / Przemysław GRZYWACZ, Grzegorz CZERSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 t. 99 nr 3, s. 386–390. — Bibliogr. s. 390

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.3.6

23
 • Chimney systems used for gas appliances with a closed combustion chamber in multi-storey residential buildings / Grzegorz CZERSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 86–93. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Co jeszcze z węgla?[What else from coal?] / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Chemia Przemysłowa ; ISSN 1734-8013. — 2011 nr 6, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Comparison of catalysts based on individual alkali and alkaline earth metals with their composites used for steam gasification process of coal / Katarzyna ZUBEK, Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 229

 • keywords: coal gasification, kinetics, catalyst

  cyfrowy identyfikator dokumentu: