Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Peszko, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, * Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznej
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo. — 2002 z. 255, s. 565–573
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwej
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 z. spec. nr 3, s. 100–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2006]
 • TytułComparison of methods determining grain composition on base of various materials
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoPEMT'06 : 5th Pan-European conference on Planning for minerals and transport infrastructure: the way forward : [Sarajevo, May 18th–20th, 2006] : proceedings, Book 2 / eds. Muris Osmanagić, Ešref Gačanin. — Sarajevo : MAUNA-Fe, 2006. — S. 361–372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułComparison of methods determining grain composition on base of various materials
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoAI Aggregates International. — 2006 iss. 4, s. 16–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2006]
 • TytułComparison of specific surface measurement methods
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  Źródło10textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 169–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2006]
 • TytułDependencies between grain shapes, grain composition and size of specific surface
  AutorzyB. PESZKO, T. NIEDOBA
  ŹródłoIMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — S. 209–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułDetermination of porosity and its influence on specific surface
  AutorzyT. NIEDOBA, B. PESZKO
  ŹródłoIMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia : abstracts volume. — Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, cop. 2010. — S. 224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułEvaluation of granulometric analyses of narrow particle fractions for chosen materials
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  Źródło15th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE) in conjunction with the 22textsuperscript{nd} Symposium on Malaysian Chemical Engineer (SOMChE) [Dokument elektroniczny] : “Innovation for sustainable future” : Kuala Lumpur, Malaysia 2nd & 3rd December 2008 : proceedings. — [Malaysia : Department of Chemical & Process Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan], [2008]. — S. 19–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2006]
 • TytułEvaluation of mineral raw materials on base on porosimetry investigations
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  Źródło10textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 201–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2007]
 • TytułEvaluation of morphological properties of raw materials grains on basis of porosimetry researches and specific surface
  AutorzyB. PESZKO, T. NIEDOBA
  ŹródłoBMPC 2007 : proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress : 10–14 June 2007 Delphi, Greece / ed. G. N. Anastassakis. — Athens : National Technical University of Athens, 2007. — S. 43–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułGranulowane paliwo alternatywne z osadów ściekowych i odpadów węglowych
  AutorzyAlicja NOWAK, Barbara TORA, Barbara PESZKO
  ŹródłoRecyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — S. 175–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułInfluence of the particle shapes on the results of particle composition analysis for narrow particle fractions
  AutorzyB. PESZKO, T. NIEDOBA
  ŹródłoProceedings of the XIII Balkan mineral processing congress : 2009, Bucureşti, Vol. 1 / eds. Sanda Krausz, [et al.]. — Petroşani : Focus, 2009. — S. 95–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKorelacja wyników analiz ziarnowych uzyskanych różnymi metodami
  AutorzyBarbara PESZKO
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 195–205
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetodologia określania zależności pomiędzy wynikami analiz składu ziarnowego
  AutorzyBarbara PESZKO, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2004 R. 5 nr 1, s. 19–28
 • słowa kluczowe: rozkład wielkości ziaren, korelacja wyników pomiarów wielkości ziarna

  keywords: size distribution, correlation of size analyses results

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOcena kształtu drobnych ziaren na podstawie techniki analizy obrazu
  AutorzyBarbara PESZKO, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 153–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOgólne zasady ujednolicania wyników analiz składu ziarnowego wykonywanych różnymi metodami
  AutorzyTadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz NIEDOBA, Barbara PESZKO, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 159–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2009]
 • TytułReview of joining methods of the particle size distribution functions given by various measuring methods
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoWastes and environment : 22.–23.10.2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], [2009]. — S. 261–266
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2008]
 • TytułSynthesis of grain size distribution functions determined by the Coulter Counter method
  AutorzyB. PESZKO, T. NIEDOBA
  ŹródłoProceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 3 / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — S. 3190–3195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2005]
 • TytułThe analysis of shape coefficients for chosen raw material
  AutorzyBarbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  Źródłoiccbpe 2005 : 2textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : programme and abstracts book / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. — [Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah], [2005]. — S. A-41, CPE-28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2000]
 • TytułThe dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Dariusz FOSZCZ
  Źródło5textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 837–845
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ kształtu ziaren na łączny rozkład ich wielkości wyznaczony metodą licznika Coultera
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 4, s. 277–285. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_24.pdf
 • słowa kluczowe: rozkład Weibulla, krzywa składu ziarnowego, licznik Coultera

  keywords: Weibull distribution function, Coulter counter, particle size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2006]
 • TytułWpływ kształtu ziaren na wyniki składu granulometrycznego
  AutorzyBarbara PESZKO
  ŹródłoÚprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 43–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: