Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Peszko, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, * Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Badanie możliwości utylizacji pozostałości po recyklingu odpadów szklanych w produkcji kruszywa piaskowcowegoInvestigation on possibilities of glass recycling residue utilisation in sandstone aggregate production / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara PESZKO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • słowa kluczowe: recykling odpadów szklanych, kruszywo piaskowcowe, produkcja szkła

  keywords: glass recycling, sandstone aggregate, glass production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznejThe investigation of the grain shape's influence on results of grain size analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 255, s. 565–573. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2002” : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwejThe investigation of the influence of tiny grained materials porosity on the quantity of specific surface / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 100–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków-Przegorzały 22–24 września 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: PEMT'06 : 5th Pan-European conference on Planning for minerals and transport infrastructure: the way forward : [Sarajevo, May 18th–20th, 2006] : proceedings, Book 2 / eds. Muris Osmanagić, Ešref Gačanin. — Sarajevo : MAUNA-Fe, 2006 + CD-ROM. — S. 361–372. — Bibliogr. s. 371–372, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // AI Aggregates International ; ISSN 1861-9118. — 2006 iss. 4, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22. — Toż. éd. française. — s. 16–23, w j. ros. — s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Deutsche Ausgabe. — s. 16–23, ed. española

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of specific surface measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dependencies between grain shapes, grain composition and size of specific surface / B. PESZKO, T. NIEDOBA // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of porosity and its influence on specific surface / T. NIEDOBA, B. PESZKO // W: IMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia : abstracts volume. — Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 224. — Pełny tekst W: IMPC 2010 [Dokument elektroniczny] : XXV International Mineral Processing Congress : “Smarte processing for the future” : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2010]. — 1 dysk optyczny. —S. 2969–2975. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2975, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evaluation of granulometric analyses of narrow particle fractions for chosen materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 15th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE) in conjunction with the 22\textsuperscript{nd} Symposium on Malaysian Chemical Engineer (SOMChE) [Dokument elektroniczny] : “Innovation for sustainable future” : Kuala Lumpur, Malaysia 2nd & 3rd December 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Malaysia : Department of Chemical & Process Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. 19–25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji Vol. 2 – content)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of mineral raw materials on base on porosimetry investigations / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 201–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Evaluation of morphological properties of raw materials grains on basis of porosimetry researches and specific surface / B. PESZKO, T. NIEDOBA // W: BMPC 2007 : proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress : 10–14 June 2007 Delphi, Greece / ed. G. N. Anastassakis. — Athens : National Technical University of Athens, 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-960-89228-9-1. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Granulowane paliwo alternatywne z osadów ściekowych i odpadów węglowych[Solid recovered fuel from sewage sludge and coal waste] / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Barbara PESZKO // W: Recyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-2073-6. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of the particle shapes on the results of particle composition analysis for narrow particle fractions / B. PESZKO, T. NIEDOBA // W: Proceedings of the XIII Balkan mineral processing congress : 2009, Bucureşti, Vol. 1 / eds. Sanda Krausz, [et al.]. — Petroşani : Focus, 2009. — ISBN: 978-973-677-160-6. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Korelacja wyników analiz ziarnowych uzyskanych różnymi metodamiCorrelation of grain analyse results obtained by different methods / Barbara PESZKO // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodologia określania zależności pomiędzy wynikami analiz składu ziarnowegoMethodology of determining the dependencies between the grain composition analyses results / Barbara PESZKO, Tadeusz TUMIDAJSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2004 R. 5 nr 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rozkład wielkości ziaren, korelacja wyników pomiarów wielkości ziarna

  keywords: size distribution, correlation of size analyses results

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena kształtu drobnych ziaren na podstawie techniki analizy obrazuThe evaluation of fine grains shape in base of image analysis technique / Barbara PESZKO, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ogólne zasady ujednolicania wyników analiz składu ziarnowego wykonywanych różnymi metodamiThe general rules of uniforming the grains' compostion analyses performed by various methods / Tadeusz TUMIDAJSKI, Tomasz NIEDOBA, Barbara PESZKO, Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 159–167. — Bibliogr. s. 166–167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Review of joining methods of the particle size distribution functions given by various measuring methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: Wastes and environment : 22.–23.10.2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2074-3. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Składanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowychThe assembling of grain size distribution functions given by various measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 279–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja, konwersja danych, analiza sitowa, rozkład wielkości ziaren

  keywords: sedimentation, sieve analysis, data conversion, grain size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synthesis of grain size distribution functions determined by the Coulter Counter method / B. PESZKO, T. NIEDOBA // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 3 / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 3190–3195. — Bibliogr. s. 3195, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 459. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The analysis of shape coefficients for chosen raw material / Barbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // W: iccbpe 2005 : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19\textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : programme and abstracts book / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. — [Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah], [2005]. — S. A-41, CPE-28. — Pełny tekst W: iccbpe 2005 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19\textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : conference proceedings. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. - Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 379–382, CPE-28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Dariusz FOSZCZ // W: 5\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 837–845. — Bibliogr. s. 844–845, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ kształtu ziaren na łączny rozkład ich wielkości wyznaczony metodą licznika CoulteraInfluence of the particles shape on joined distribution of their size determined by Coulter Counter method / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 277–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_24.pdf

 • słowa kluczowe: rozkład Weibulla, krzywa składu ziarnowego, licznik Coultera

  keywords: Weibull distribution function, Coulter counter, particle size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ kształtu ziaren na wyniki składu granulometrycznego[The influence of grain shape on results of grain composition analysis] / Barbara PESZKO // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: