Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wysocka, mgr

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiej
  AutorzyMarta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2006 R. 62 nr 2, s. 60–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoru
  AutorzyMarta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 321–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiej
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 2, s. 943–954. — tekst: https://goo.gl/Nz4KIL
 • słowa kluczowe: polimery, beziłowe płuczki wiertnicze

  keywords: polymers, clay-free drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 627–632. — tekst: https://goo.gl/6ydaLj
 • słowa kluczowe: przepuszczalność, płuczki kationowo-skrobiowe, płuczki do dowiercania

  keywords: permeability, drill-in muds, cationic-starch muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułBeziłowe płuczki do dowiercania złóż węglowodorów z zastosowaniem nowych polimerów
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 365–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułBiodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCharakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości $1,45–1,50 g/cm^{3}$
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Janusz Kośmider
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 403–407
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCharakterystyka korozyjna nieinhibitowanych cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoru
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 521–527
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [monografia, 2006]
 • TytułKorozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider, Janusz Dycha ; pod red. Danuty BIELEWICZ ; AGH Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 103, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2003]
 • TytułPoliamfolit $poli(KAMPS-co-VAm cdot HCl)$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupków
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPoliamfolit ${poli(KAMPS-co-VAm cdot HCl)}$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupków
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 61–68
 • słowa kluczowe: płuczka wiertnicza, inhibitory

  keywords: inhibitor, mud pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułPolimerowy środek strukturotwórczy do płuczek wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WYSOCKI Sławomir, GACZOŁ Magdalena, WYSOCKA Marta
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 436347 A1 ; Opubl. 2022-06-20. — Zgłosz. nr P.436347 z dn. 2020-12-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2022  nr 25, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL436347A1.pdf
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, polimery, płyny wiertnicze, materiały do płuczek wiertniczych

  keywords: drilling fluids, polymers, drilling, muds, materials for drilling fluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPVAm-1 – nowy kationowy flokulant do rozdziału faz w suspensjach ilastych i płuczkach wiertniczych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2003 R. 62 z. 1–2, s. 39–46
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, odpady

  keywords: wastes, drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułSposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester
  DetailsInt.Cl.: E21B 21/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułŚrodek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel, Ewa Witek, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Barbara Siniarska
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/035textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200403 B1 ; Udziel. 2008-06-25 ; Opubl. 2009-01-30. — Zgłosz. nr P.360512 z dn. 2003-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200403B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2003]
 • TytułZastosowanie kationowych flokulantów typu KaFloc do odwadniania suspensji minerałów ilastych i płuczek wiertniczych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — S. 243–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: