Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wysocka, mgr

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiej
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułBiodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułSposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester
  DetailsInt.Cl.: E21B 21/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf
4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułŚrodek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel, Ewa Witek, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Barbara Siniarska
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/035textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200403 B1 ; Udziel. 2008-06-25 ; Opubl. 2009-01-30. — Zgłosz. nr P.360512 z dn. 2003-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200403B1.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWeighting of new starch-polymer salted mud with PT-23 polymer
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Damian LEWICKI, Joanna WILASZEK
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 157–165