Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wysocka, mgr

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie chlorku sodu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiej
2
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiej
3
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoru
4
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowych na bazie chlorku sodu w warunkach dopływu siarkowodoru
5
 • Badania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiej
6
 • Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych
7
 • Badania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznych
8
 • Beziłowe płuczki do dowiercania złóż węglowodorów z zastosowaniem nowych polimerów
9
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż
10
 • Charakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości $1,45–1,50 g/cm^{3}$
11
 • Charakterystyka korozyjna nieinhibitowanych cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoru
12
 • Drilling mud with addition of new hydration inhibitor for clay rocks
13
 • Korozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych
14
 • Płuczka poliamfolityczno-potasowa na osnowie bentonitu niemodyfikowanego do przewiercania skał ilastych
15
 • Poliamfolit $poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)$
16
 • Poliamfolit ${poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)}$
17
 • Polimerowy środek strukturotwórczy do płuczek wiertniczych
18
 • PVAm-1 – nowy kationowy flokulant do rozdziału faz w suspensjach ilastych i płuczkach wiertniczych
19
 • Sposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych
20
 • Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych
21
 • Weighting of new starch-polymer salted mud with PT-23 polymer
22
 • Zastosowanie kationowych flokulantów typu KaFloc do odwadniania suspensji minerałów ilastych i płuczek wiertniczych