Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wysocka, mgr

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2214134
202211
201811
201411
201011
200911
2008211
200722
2006211
2005523
200422
2003422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem221921
202211
201811
201411
201011
200911
2008211
200722
200622
200555
200422
200344
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22211
202211
201811
201411
201011
200911
200822
200722
200622
200555
200422
200344
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
202211
201811
201411
201011
200911
200822
200722
200622
200555
200422
200344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22814
202211
201811
201411
201011
200911
200822
200722
200622
200555
200422
200344
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem221111
202211
201811
201411
201011
200911
200822
200722
200622
2005532
2004211
20034221
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie chlorku sodu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiejExperimental study on corrosivity of sodium chloride-based packer fluid in simulated offshore conditions / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/2, s. 585–590. — Bibliogr. s. 590, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rga086a.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-02/W_2005_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiejExperimental study on corrosivity of potassium carbonate-based packer fluid in simulated offshore conditions / Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 2, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoruCorrosivity investigations of potassium carbonate-based packer fluid in hydrogen sulfide tributary conditions / Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 321–330. — Bibliogr. s. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiejExperimental study on packer fluids selection for low temperature offshore applications / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastychLab research of new cationic-starch based muds for drilling in shales / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 943–954. — Bibliogr. s. 953–954, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: https://goo.gl/Nz4KIL

 • słowa kluczowe: polimery, beziłowe płuczki wiertnicze

  keywords: polymers, clay-free drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznychResearch of new cationic-starch muds influence onto changes of ceramic filters permeability / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 627–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/6ydaLj

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, płuczki kationowo-skrobiowe, płuczki do dowiercania

  keywords: permeability, drill-in muds, cationic-starch muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Beziłowe płuczki do dowiercania złóż węglowodorów z zastosowaniem nowych polimerówApplication of new polymers in polymer-starch drill-in mud / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 365–373. — Bibliogr. s. 373

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości $1,45–1,50 g/cm^{3}$[Corrosion characteristic of packer fluids possessing density $1,45–1,50 g/cm^{3}$] / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Janusz Kośmider // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 403–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23. 09. 2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004. — Dołączony CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka korozyjna nieinhibitowanych cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoruCorrosive properties of non-inhibitive packer fluids exposed to hydrogen sulfide / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 521–527. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Korozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych[Corrosion of casing and tubing in packer fluids at inflow of hydrogen sulphide in laboratory research] / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider, Janusz Dycha ; pod red. Danuty BIELEWICZ ; AGH Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 103, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0217). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-029-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Płuczka poliamfolityczno-potasowa na osnowie bentonitu niemodyfikowanego do przewiercania skał ilastychPolyampholyte-potassium drilling mud based on non-modified bentonite for drilling in clayey rocks / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Heike Strauss, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_50.pdf

 • słowa kluczowe: reologia, wiertnictwo, skały ilaste, płuczka poliamfolityczno-potasowa

  keywords: rheology, drilling, polyamholyte-potassium mud, clayey rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Poliamfolit $poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupkówPolyampholite $poly(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)$ : an efficient blocker of shales hydration / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Poliamfolit ${poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)}$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupkówPolyampholyt ${poly(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)}$ : as an effective inhibitor of shale hydratation / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: płuczka wiertnicza, inhibitory

  keywords: inhibitor, mud pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polimerowy środek strukturotwórczy do płuczek wiertniczych[Polymer structuring agent for drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WYSOCKI Sławomir, GACZOŁ Magdalena, WYSOCKA Marta. — Int.Cl.: C09K 8/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 436347 A1 ; Opubl. 2022-06-20. — Zgłosz. nr P.436347 z dn. 2020-12-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 25, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL436347A1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, polimery, płyny wiertnicze, materiały do płuczek wiertniczych

  keywords: drilling fluids, polymers, drilling, muds, materials for drilling fluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • PVAm-1 – nowy kationowy flokulant do rozdziału faz w suspensjach ilastych i płuczkach wiertniczychPVAm-1 – new cationic flocculant to phase separation in clay suspensions and drilling muds / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 62 z. 1–2, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, odpady

  keywords: wastes, drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych[Method of clay suspension drainage, preferably the drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester. — Int.Cl.: E21B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych[Agent inhibiting hydration of argillaceous rock as well as drilling fluid designed to rebore argillaceous rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel, Ewa Witek, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Barbara Siniarska. — Int.Cl.: C09K 8/035\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200403 B1 ; Udziel. 2008-06-25 ; Opubl. 2009-01-30. — Zgłosz. nr P.360512 z dn. 2003-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200403B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Weighting of new starch-polymer salted mud with PT-23 polymer / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Damian LEWICKI, Joanna WILASZEK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 157–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.

 • keywords: drilling muds, weighting materials, starch mud

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.1.157

22
 • Zastosowanie kationowych flokulantów typu KaFloc do odwadniania suspensji minerałów ilastych i płuczek wiertniczychApplication of cationic flocculants KaFloc type for dehydration of suspensions of silty minerals and drilling muds / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003 = Interdisciplinary topics in mining and geology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 103. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 36). — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: