Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Pawul, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7614-4831

ResearcherID: brak

Scopus: 44461881800

PBN: 909506

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAkceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia Zdroju
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. nauk. Jan Skowronek. — Lędziny–Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010. — S. 51–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEdukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoEdukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEdukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Wiktora SOBCZYK
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2011 vol. 6 no. 2, s. 147–156
 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami komunalnymi, świadomość ekologiczna

  keywords: sustainable development, communal waste management, ecological awareness, ecological education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułKlasyfikacja obrazu w monitoringu biologicznym
  AutorzyM. PAWUL, M. ŚLIWKA
  Źródło„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” : IV krajowa konferencja bioindykacyjna : Olsztyn, 28–30 maja 2014 : program, streszczenia. — [Olsztyn : s. n.], [2014]. — S. 44–45
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, analiza obrazu, bioindykacja, monitoring biologiczny, klasyfikacja obrazu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami
  AutorzyJoanna KWIECIEŃ, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoInżynieria Ekologiczna. — 2011 nr 27 Kształtowanie i ochrona środowiska, s. 100–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości zagospodarowania odpadów energetycznych w kontekście retardacji przekształcania zasobów środowiska : [abstrakt]
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL, Waldemar KĘPYS, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoIII konferencja naukowa pt. "Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" : 15–17 września 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy : program. — [Rzeszów : s. n.], [2016]. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego
  AutorzyAnna Ostrowska, Wiktoria SOBCZYK, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15, s. 2697–2710
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułOcena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania
  AutorzyAlicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoTechnologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : X konferencja : 14–17 czerwca 2016 r., Międzyzdroje / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, [2016]. — S. 125–128
 • słowa kluczowe: biomasa, odpady energetyczne, popioły denne, kocioł fluidalny, odpady denne, spalanie biomasy, biotesty, fitotesty, odpady paleniskowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułProblemy optymalizacji systemu transportu odpadów
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Joanna KWIECIEŃ
  ŹródłoOdpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — S. 161–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułPrzegląd form edukacji w zakresie gospodarki odpadami w Polsce
  AutorzyMałgorzata PAWUL
  ŹródłoZarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kuczyńskiej ; Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2007. — S. 179–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRewitalizacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie)
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 118–125
 • słowa kluczowe: rekultywacja, rewitalizacja, tereny zdegradowane, górnictwo siarki

  keywords: reclamation, revitalization, degraded areas, sulphur mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułRewitalizacja terenów zdegradowanych wskutek działalności górniczej w świetle badań
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 3, s. 66–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułSpołeczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu
  AutorzyWiktoria SOBCZYK, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoInnowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010 / red. nauk. Jan Skowronek. — [S. l.] : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w  Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, [2010]. — S. 147–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułTechniczne aspekty optymalizacji w gospodarce odpadami
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Joanna KWIECIEŃ
  ŹródłoInżynieria Ekologiczna. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 50–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie
  AutorzyMaciej GLINIAK, Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4295–4302
 • słowa kluczowe: transport, badania jakości wody, zanieczyszczenie

  keywords: transport, study of water quality, supplying large urban agglomerations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [monografia, 2014]
 • TytułWybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWybrane zagadnienia optymalizacji transportu odpadów komunalnych
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Joanna KWIECIEŃ, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9585–9592
 • słowa kluczowe: optymalizacja transportu odpadów, problem komiwojażera, 2-opt, 3-opt, marszrutyzacja pojazdów, CARP

  keywords: vehicle routing problem, travelling salesman problem, optimization of waste transport, 2-opt, 3-opt, CARP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiecie stalowowolskim
  AutorzyMICHALAK Piotr, PAWUL Małgorzata
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2006 nr 8, s. 113–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2002]
 • TytułZastosowanie biotestu Microtox® do oceny jakości wody z Potoku Kościeliskiego
  AutorzyPAWUL Małgorzata
  Źródło23 [Dwudzieste trzecie] Międzynarodowe Sympozjum Naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra, 13–14 maja 2002 : MSN. T. [1], Budownictwo i inżynieria środowiska / kom. nauk. (przewodn.) Ferdynand Romankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — [Zielona Góra : UZ], [2002]. — S. 154–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułZastosowanie biotestu z {em Hydra attenuata} do oceny jakości wody z potoków Kościeliskiego i Chochołowskiego
  AutorzyMałgorzata PAWUL
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 1, s. 99–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2016]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych w monitoringu środowiska do przewidywania poziomów zanieczyszczeń powietrza
  AutorzyMałgorzata PAWUL, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 40
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, prognozowanie, zanieczyszczenie powietrza, monitoring środowiska

  cyfrowy identyfikator dokumentu: