Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Pilch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2342-5776 orcid iD

ResearcherID: GBW-9113-2022

Scopus: 50561939400

PBN: 5e709209878c28a04738ef54

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem74142742
2024422
20235122
20224112
20214112
2020422
2019312
2018422
2017716
2016211
2015725
2014312
2012413
2011413
2010211
2009422
200811
2007321
200611
2005413
200411
2003211
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem74302717
2024422
2023532
20224121
20214121
2020413
2019312
2018422
20177151
2016211
20157412
2014312
2012422
2011413
201022
200944
200811
200733
200611
200544
200411
200322
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem74686
2024431
202355
202244
2021431
202044
201933
2018431
2017761
201622
2015761
201433
2012431
201144
201022
200944
200811
200733
200611
200544
200411
200322
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem741262
202444
2023514
2022413
2021413
2020413
2019312
2018413
2017725
201622
2015716
2014312
2012413
2011413
201022
200944
200811
200733
200611
200544
200411
200322
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem744232
2024422
2023532
2022431
2021431
2020422
2019321
2018431
2017761
2016211
2015752
201433
2012422
2011431
2010211
2009422
200811
2007312
200611
200544
200411
200322
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem745123
2024422
2023532
2022431
2021431
2020431
201933
2018431
2017761
2016211
2015752
201433
2012431
2011431
201022
2009431
200811
200733
200611
2005431
200411
2003211
2002111
 • A concept of preventive renewal model considering current information on technical conditions / Jakub LEWANDOWSKI, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK // W: Chosen problems of exploitation of technical objects [Dokument elektroniczny] / eds. Aneta Krzyżak, Wojciech Kucharczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dęblin : Polish Air Force University, 2023. — e-ISBN: 978-83-66514-59-1. — S. 5–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://indd.adobe.com/view/071c5872-6597-40b6-885c-deb0a5cce080 [2023-04-27]. — Bibliogr. s. 19–20

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A method for obtaining the required system reliability level by applying preventive maintenance / Robert PILCH // Simulation : Transactions of the Society for Modeling and Simulation International ; ISSN 0037-5497. — 2015 vol. 91 no. 7, s. 615–624. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

 • keywords: simulation, reliability, preventive replacement, reliability limit, k out of n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0037549715592274

4
 • A method for rapid evaluation of $K$-out-of-$N$ system reliabilityMetoda szybkiej oceny niezawodności układów typu $K$ z $N$ / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 1, s. 170–176. — Bibliogr. s. 176. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: procesy Markowa, algorytmizacja, inżynieria niezawodności, systemy związane z bezpieczeństwem, układy typu k z n

  keywords: Markov processes, reliability engineering, algorithmization, safety-related systems, k-out-of-n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.1.20

5
 • A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objectsModel adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2020 vol. 22 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41. — tekst: https://ein.org.pl/pdf-158973-85260?filename=A%20model%20of%20an%20adaptive.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, inżynieria niezawodności, symulacyjna ocena efektywności

  keywords: preventive maintenance, reliability engineering, simulation efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2020.1.5

6
 • A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimationModel symulacyjny szacowania niezawodności regenerowanych obiektów z wieloparametrową oceną stanu technicznego / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2019 vol. 49 iss. 2, s. 7–30. — Bibliogr. s. 18, 29–30, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.journal.itwl.pl/images/2019t49v2/01%20Mlynarski%20OK.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, zużycie, niezawodność, odnowa

  keywords: reliability, wear, renewal, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jok-2019-0023

7
 • Adaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementówAdaptive model of gas network replacement with imperfect repair of elements / Robert PILCH, Jan SZYBKA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: parametr strumienia uszkodzeń, sieć gazowa, odnowa profilaktyczna, modele decyzyjno-losowe, niepełna odnowa

  keywords: preventive replacement, gas network, adaptive model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_4_2017/pe_4_2017_s_091_097.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analiza wymagań bezpieczeństwa modernizowanego elementu pojazdu szynowegoAnalysis of the safety requirements of the modernized element of a rail vehicle / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan Szybka // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały LI (51) Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk 2023, [styczeń]. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-8156-491-5. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 75, 76. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pojazdy szynowe, stany graniczne, modernizacja konstrukcji

  keywords: rail vehicles, limit states, moderinization of structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of the modernised railway vehicle component with regard to reliability and operational safety / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan Szybka // Advances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8624. — 2024 vol. 18 iss. 3, s. 21-32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31-32, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-04-20. — tekst: http://www.astrj.com/pdf-185438-109323?filename=Analysis%20of%20the.pdf

  orcid iD
 • keywords: reliability, operational safety, rail vehicles, structural modernisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12913/22998624/185438

13
14
 • APEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań[APEKS – the method aided evaluation of functioning quality] / Jan SZYBKA, Robert PILCH // W: Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności : XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2006 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2006. — Na górze s. tyt. i okł.: Materiały Szkoły Niezawodności. — ISBN10: 8372044848. — S. 315–323. — Bibliogr. s. 323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networksZastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Anna TUSZYŃSKA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-12p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-12.pdf

 • słowa kluczowe: niezawodność układów sieciowych, sieć wodociągowa, algorytm faktoryzacji, symulacja czasowo-przestrzenna

  keywords: reliability of network systems, water pipe network, factoring algorithm, time space simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of neural networks for optimisation of signalling in road trafficZastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym / Robert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 95–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, ruch drogowy, sygnalizacja świetlna

  keywords: neural networks, road traffic, traffic signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering / Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // W: TFC 2018 : 18th TRIZ future conference 2018 : automated invention for smart industries : systematic invention for smart industries : [29-30 October 2018, Strasbourg] : professional proceedings / eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg : European TRIZ Association (ETRIA), [2018]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 979-10699-2919-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Toż s. 284–292

 • keywords: designing, reliability engineering, TRIZ instruments, reliability formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal millsWyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych / Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_1_2017/pe_1_2017_81_86.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, młyn węglowy, model decyzyjno-losowy

  keywords: preventive maintenance, coal mill, decision-random model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Determining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting statesWyznaczanie czasu eksploatacji ciepłociągu na podstawie identyfikacji stanów granicznych / Robert PILCH, Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 203–207. — Bibliogr. s. 206–207, Abstr.. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2012-03-03p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2012-03-03.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, ciepłociąg, czas eksploatacji, stany graniczne

  keywords: corrosion, exploitation time, limiting states, hot water pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność rezerwowania nadmiarowych układów z pojedynczą rezerwą „przesuwającą się”[Effect of redundancy the systems with a single “sliding reserve”] / Robert PILCH, Jan SZYBKA // W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — ISBN10:  8372043620. — S. 268–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Extending the possibilities of quantitative determination of SIL – a procedure based on IEC 61508 and the Markov model with common cause failures / Robert PILCH // Quality and Reliability Engineering International ; ISSN 0748-8017. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 337–346. — Bibliogr. s. 345–346. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-30. — tekst: https://goo.gl/M56cv5

  orcid iD
 • keywords: probability of failure on demand, Markov model, safety integrity level, common cause failures, IEC 61508

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/qre.2010

24
 • Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network system's reliabilityMetodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji / Robert PILCH // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 nr 4, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Forecasting of heat pipelines exploitation time / Z. BRONIEC, R. PILCH, J. SZYBKA, J. TARNOWSKI // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: