Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kawalec, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0125-0947

ResearcherID: brak

Scopus: 56938498000

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem311211161
201011
2008312
2007716
2006716
2005211
2004312
2003651
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem31265
201011
2008312
2007761
2006761
200522
200433
200366
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem31283
201011
200833
2007761
2006761
200522
200433
200366
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem31130
201011
2008312
200777
200677
200522
200433
200366
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem31526
201011
2008321
2007734
200677
200522
200433
200366
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem31823
201011
2008321
2007734
2006716
2005211
200433
2003615
2002221
 • Analiza produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE[Analysis of production and demand of natural aggregates in Poland and selected EU countries] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 4, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Baza surowcowa kruszyw drogowych dla budowy projektowanych dróg i autostradThe source of raw materials of a road purpose aggregates for designed roads and highways constructions / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX międzynarodowa konferencja : Kielce, 6–7 maja 2003 : referaty = Durable and safe road pavements : IX international conference : proceedings / oprac. red. Katarzyna Goworowska, Beata Mikulska, Krzysztof Włodarczyk ; Instytut Badawczy Dróg i Mostów. — Warszawa : [IBDiM], 2003. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Działalność Koła Naukowego „Skalnik”[Activities of Skalnik Student Association] / Paweł KAWALEC // W: Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : 40-lecie Katedry Górnictwa Odkrywkowego ; 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH / oprac. edytorskie: Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2004. — ISBN10: 8388316869. — S. 173–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowiskoExploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 95–102. — Bibliogr. s. 102. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowisko[Exploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact] / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // W: Kruszywa – cement – wapno : XIV sympozjum naukowo-techniczne 2007 : Bełchatów, 24–28 października, 2007 : katalog 2007 / red. Przemysław Płonka, Bożena Pietrzak. — [Polska] : BMP Sp. z o.o., 2007. — S. 42–48. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploatacja węgla brunatnego w rowie II rzędu, poniżej rzędnej $-80$ m n. p. m. wyzwanie techniczne i konieczność technologiczna w KWB „Bełchatów” S. A.Exploitation of lignite reserves in second row rift valley, below $-80$ m under the sea level ordinate, technical challenge and technological necessariness in “Bełchatów” lignite mine S. A. / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Górnictwo węgla brunatnego : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005 r. = Lignite mining : IV international congress / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 112. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; 44). — Na k. tyt. dodatkowo: Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko. — Opis częśc. wg okł.. — S. 375–388. — Bibliogr. s. 387–388. — Toż w: Górnictwo węgla brunatnego [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005 = Lignite mining : IV international brown coal mining congress / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr, SIiTG, BOT KWB Bełchatów SA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 112. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; 44). — Na k. tyt. dodatkowo: Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko. — S. 377–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Artykuły”). — Bibliogr. s. 389–390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Górnictwo odkrywkowe w MałopolsceSurface mining in Małopolska province / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 12, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnictwo surowców skalnych w Polsce i w Unii EuropejskiejThe extraction to industry of rock raw materials in Poland and European Union / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 7–8, s. 42–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcje zagospodarowania wyrobiska kopalni zlepieńca „Zygmuntówka”Conception of land development in the pit of conglomerate open pit mine “Zygmuntówka” / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC, Wojciech Chudzik // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 318–330. — Bibliogr. s. 330, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kruszywa drogowe do budowy i modernizacji dróg i autostradRoads' aggregates for build and rebuild roads and highways / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 111–123. — Bibliogr. s. 122–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Maszyny do załadunku urobku wczoraj, dziś i jutro[Machines for extracted material loading yesterday, today and tomorrow] / Paweł KAWALEC // Infrastruktura : ludzie – innowacje – technologie. — 2006 nr 1, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspektywy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej[Production of natural aggregates prospects in European Union] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2007 nr 3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Present state and prospects of lignite extraction in Poland / Antoni TAJDUŚ, Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // World of Mining – Surface & Underground ; ISSN 1613-2408. — 2007 vol. 59 no. 1, s. 36–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Present state and prospects of lignite extraction in Poland / A. TAJDUŚ, W. KOZIOŁ, P. CZAJA, P. KAWALEC // W: ISCSM 2006 : 8\textsuperscript{th} International Symposium Continuous Surface Mining : Aachen, September 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2006 : proceedings / RWTH Aachen University. Department of Mining Engineering III, DEBRIV. Bundesverband Braunkohle. — Aachen : RWTH Aachen. Institut für Bergbaukunde III, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Production of aggregates in European UnionProdukcja kruszywa w Unii Europejskiej / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC, Aleksander Kabziński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/3, s. 61–73. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress : new challenges and visions for mining : methods of underground and open pit mining : Kraków, 7–11 września 2008 / eds. Waldemar Korzeniowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — Na s. tyt.. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008, — Na obwol.: Kraków, Poland 10.09.2008. — tekst: http://www.meeri.pl/Wydawnictwa/GSM2443/koziol-kawalec-kabzinski.pdf

 • słowa kluczowe: ceny, kruszywa naturalne, Unia Europejska, produkcja

  keywords: production, prices, European Union, natural aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Production of aggregates in European Union / W. KOZIOŁ, P. KAWALEC, A. Kabziński // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Production of aggregates in European Union / W. KOZIOŁ, P. KAWALEC, A. Kabzinski // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Produkcja i zużycie kruszyw w Holandii[Production and demand of aggregates in the Netherlands] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 2, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Produkcja kruszyw alternatywnych – sztucznych i z recyklingu – w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej[Production of alternative aggregates – artificial and recycled in Poland and selected EU countries] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2007 nr 1, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Produkcja kruszyw z surowców odpadowych i ich zastosowanie w budownictwie komunalnym i inżynierskim[The production of aggregates from waste materials and their use in civil and engineering constructions] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Kraków/Rytro, 10–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych [etc.]. — Kraków : SGO, 2002. — S. 27–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Produkcja kruszyw żwirowych w UE[Production of sand and gravel in EU] / Paweł KAWALEC // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2006 [nr] 1, s. 30–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii EuropejskiejPrognosis of aggregates production in European Union / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118. — Toż. na CD-ROMie.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój i perspektywy górnictwa skalnego w Polsce i Unii Europejskiej[Evolution and views of rock mining in Poland and European Union] / Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński, Paweł KAWALEC // W: Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : 40-lecie Katedry Górnictwa Odkrywkowego ; 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH / oprac. edytorskie: Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2004. — ISBN10: 8388316869. — S. 53–77. — Bibliogr. s. 76–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ryzyko zawodowe w odkrywkowych zakładach górniczych : metoda oceny dla zagrożeń ogólnokopalnianych i stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych robotami strzałowymi[Safe management in opencast mines] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej HEBDA, Józef LEWICKI, Paweł KAWALEC ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : AWK GEO ; AGH, 2004. — 118 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 22). — Bibliogr. s. 117–118. — ISBN10: 83-914945-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stan i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w XXI wiekuState and perspectives of opencast mining branch development in XXI century / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 8–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: