Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciepliński, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4004080

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAktualny stan i perspektywy rozwoju wydobycia surowców skalnych w regionie małopolsko-podkarpackim
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 102–113
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, kruszywa naturalne

  keywords: surface mining, rock materials, natural aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 222–232
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, kruszywa naturalne

  keywords: surface mining, rock materials, natural aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1
  AutorzyAdrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 nr 12, s. 82–89
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia, wypadkowość

  keywords: surface mining, safety at work, threats, accident rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 nr 12, s. 90–98
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, akcje ratownicze, modele kopalń odkrywkowych

  keywords: surface mining, safety at work, models of surface mines, rescue operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCo czeka kruszywa?
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2010 nr 5, s. 92–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 roku
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35
 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKamień bloczny – aktualne tendencje w zastosowaniu, wydobyciu i obróbce, Cz. 1
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2012 R. 7 nr 3, s. 76–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKamień bloczny – aktualne tendencje w zastosowaniu, wydobyciu i obróbce, Cz. 2
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2012 R. 7 nr 4, s. 82–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2015 nr 4, s. 22–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2014 t. 30 z. 1, s. 53–68
 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, kraje europejskie, ekonometryczna analiza produkcji

  keywords: natural aggregates, european countries, econometric production analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0006

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKruszywa w budownictwie. Cz. 1, Kruszywa naturalne
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : drogi, geoinżynieria, geotechnika, hydrotechnika, inżynieria bezwykopowa, inżynieria środowiska, mosty, przepusty, tunele. — 2015 R. 10 nr 4, s. 98–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKruszywa w budownictwie. Cz. 2, Kruszywa alternatywne
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : drogi, geoinżynieria, geotechnika, hydrotechnika, inżynieria bezwykopowa, inżynieria środowiska, mosty, przepusty, tunele. — 2015 R. 10 nr 5, s. 35–38, 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKruszywa żwirowo-piaskowe : tendencje zmian jakości spoiw
  AutorzyWiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoKruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 69–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMetodologia prognozowania zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym z zastosowaniem nowych metod optymalizacji w analizie ekonometrycznej
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoScenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — S. 158–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułOcena rozkładów pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu i popiołach
  AutorzyMarek STRYSZEWSKI, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoEksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografia / red. nauk. Marek Stryszewski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — S. 91–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułProdukcja i zużycie kruszyw naturalnych w Polsce – aktualny stan i prognozy
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 4, s. 41–50
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kruszywa naturalne, wydobycie w Polsce i w UE

  keywords: surface mining, natural aggregates, extraction in Poland and EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułRozwój innowacyjnych technologii wydobycia i obróbki skał blocznych w Polsce i za granicą
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 6, s. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monografia, 2013]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 173 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [monografia, 2014]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — 149 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [monografia, 2013]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 155 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [monografia, 2014]
 • TytułScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — 169 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [książka, 2013]
 • TytułScenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Wiesława KOZIOŁA i Krzysztofa Galosa ; aut.: Adrian BORCZ, [et al.], Andrzej CIEPLIŃSKI, [et al.], Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, [et al.], POLTEGOR–INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  DetailsKraków–Wrocław : POLTEGOR–INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 206 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: