Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciepliński, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan i perspektywy rozwoju wydobycia surowców skalnych w regionie małopolsko-podkarpackim
2
 • Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim
3
 • Analiza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźników
4
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce
5
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce
6
 • Co czeka kruszywa?
7
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 roku
8
 • Eksploatacja kruszyw z obszarów morskich w Polsce i Unii Europejskiej
9
10
 • Kamień bloczny – aktualne tendencje w zastosowaniu, wydobyciu i obróbce
11
 • Kruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie
12
 • Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011
13
 • Kruszywa w budownictwie
14
 • Kruszywa w budownictwie
15
 • Kruszywa żwirowo-piaskowe
16
 • Małopolskie kruszywa
17
 • Metodologia prognozowania zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym z zastosowaniem nowych metod optymalizacji w analizie ekonometrycznej
18
 • Ocena rozkładów pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu i popiołach
19
 • Produkcja i zużycie kruszyw naturalnych w Polsce – aktualny stan i prognozy
20
 • Rozwój innowacyjnych technologii wydobycia i obróbki skał blocznych w Polsce i za granicą
21
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim
22
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim
23
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim
24
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim
25
 • Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach