Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciepliński, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4004080


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 rokuDynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989–2012 with a forecast up to 2020 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011Natural aggregates in EU – the production in 1980–2011 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 1, s. 53–68. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, kraje europejskie, ekonometryczna analiza produkcji

  keywords: natural aggregates, european countries, econometric production analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0006

3
 • Małopolskie kruszywa[Natural aggregates in malopolskie voivodeship] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodologia prognozowania zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym z zastosowaniem nowych metod optymalizacji w analizie ekonometrycznej[The methodology forecasting demand for raw materials in the spatial arrangement using new optimization methods in the analysis of econometric] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 158–159. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii EuropejskiejExtraction and production of natural aggregates in Poland and the European Union / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Claudia JACASZEK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kruszywa naturalne, produkcja surowców skalnych

  keywords: opencast mining, natural aggregates, production of rock materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: