Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciepliński, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4004080
1
 • Kruszywa żwirowo-piaskowe : tendencje zmian jakości spoiwGravel and sand aggregates : trends in the quality of resources / Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Andrzej CIEPLIŃSKI // W: Kruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-5-8. — S. 69–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metodologia prognozowania zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym z zastosowaniem nowych metod optymalizacji w analizie ekonometrycznej[The methodology forecasting demand for raw materials in the spatial arrangement using new optimization methods in the analysis of econometric] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 158–159. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena rozkładów pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu i popiołach[Evaluation of the distribution of toxic and radioactive elements in coal and ashes] / Marek STRYSZEWSKI, Andrzej CIEPLIŃSKI // W: Eksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografia / red. nauk. Marek Stryszewski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10:  838831601X. — S. 91–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: