Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ciepliński, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem275319
201811
201566
20147214
2013532
201222
201133
201022
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2727
201811
201566
201477
201355
201222
201133
201022
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2727
201811
201566
201477
201355
201222
201133
201022
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27126
201811
201566
2014716
201355
201222
201133
201022
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem27234
201811
201566
2014761
201355
2012211
201133
2010211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem27234
201811
2015651
201477
201355
201222
201133
201022
2001111
2
3
 • Analiza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźnikówComparative analysis efficiency of work of primary machine in lignite mines – problems concerning standardization of coefficients / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 349–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_26.pdf

 • słowa kluczowe: benchmarking, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, wskaźniki wykorzystania maszyn podstawowych

  keywords: benchmarking, lignite, open cast mining, coefficients of efficiency of primary machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 1 / Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia, wypadkowość

  keywords: surface mining, safety at work, threats, accident rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 2 / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 90–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł, A. Ciepliński - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, akcje ratownicze, modele kopalń odkrywkowych

  keywords: surface mining, safety at work, models of surface mines, rescue operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co czeka kruszywa?[What awaits aggregates?] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 5, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 rokuDynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989–2012 with a forecast up to 2020 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksploatacja kruszyw z obszarów morskich w Polsce i Unii EuropejskiejAggregates esploitation of sea areas in Poland and UE / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Joanna GOLENIEWSKA, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4/1, s. 215–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04-1/GG_2011_4-1_18.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja podmorska, kruszywa

  keywords: technologia, technology, marine mining, aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Kruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie[Natural and alternative aggregates – classification, production, application] / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 4, s. 22–28. — W. Kozioł – dod. afiliacja: IMBiGS, Katowice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Kruszywa w budownictwie. Cz. 2, Kruszywa alternatywne[Aggregates in construction. Pt. 2, Alternative aggregates] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : drogi, geoinżynieria, geotechnika, hydrotechnika, inżynieria bezwykopowa, inżynieria środowiska, mosty, przepusty, tunele ; ISSN 1734-6681. — 2015 R. 10 nr 5, s. 35–38, 40. — Bibliogr. s. 40. — W. Kozioł – dod. afiliacja: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Katowice. — tekst: http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2015/4_62_2015/pdf/10_Kruszywa2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kruszywa żwirowo-piaskowe : tendencje zmian jakości spoiwGravel and sand aggregates : trends in the quality of resources / Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Andrzej CIEPLIŃSKI // W: Kruszywa mineralne, T. 2 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-5-8. — S. 69–84. — Bibliogr. s. 83–84. — Dostęp również online: {https://wggg.pwr.edu.pl/fcp/PGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUA1QX2o8DAoHNiwFE1xVSH9RFVZpCFghUHcKVigEQUw/_users/code_gB1YUPhBYYUQvSQciAwIUVwQCBDpiCAkXRzUN/konferencje/2018/kruszywa_mineralne/kruszywa_-_blok.pdf} [2023-05-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Małopolskie kruszywa[Natural aggregates in malopolskie voivodeship] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 2, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metodologia prognozowania zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym z zastosowaniem nowych metod optymalizacji w analizie ekonometrycznej[The methodology forecasting demand for raw materials in the spatial arrangement using new optimization methods in the analysis of econometric] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 158–159. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena rozkładów pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu i popiołach[Evaluation of the distribution of toxic and radioactive elements in coal and ashes] / Marek STRYSZEWSKI, Andrzej CIEPLIŃSKI // W: Eksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografia / red. nauk. Marek Stryszewski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10:  838831601X. — S. 91–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Produkcja i zużycie kruszyw naturalnych w Polsce – aktualny stan i prognozyProduction and consumption of natural aggregates in Poland – current status and forecasts / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 4, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50. — W. Kozioł – dod. afiliacja: IMBiGS Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kruszywa naturalne, wydobycie w Polsce i w UE

  keywords: surface mining, natural aggregates, extraction in Poland and EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in małopolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 173 s.. — Bibliogr. s. 170–173. — ISBN: 978-83-60905-37-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in podkarpackie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 155 s.. — Bibliogr. s. 147–150. — ISBN: 978-83-60905-53-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach : praca zbiorowa[Scenarios demand for natural aggregates in Poland and its various regions / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Krzysztofa Galosa ; aut.: Adrian BORCZ, [et al.], Andrzej CIEPLIŃSKI, [et al.], Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, [et al.], POLTEGOR–INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków–Wrocław : POLTEGOR–INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013. — 206 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60905-25-8. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: